Systém oznamovania nekalých praktík

Informácie v súvislosti so zákonom o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti  zasielajte na adresu: hinweiscraemer@kanzlei-fuebi.de