My o nás
Pobočky vo svete

Pobočky vo svete

Medzinárodne zameraný - regionálne zakorenený

Skupina Craemer je medzinárodne aktívna so štyrmi európskymi výrobnými závodmi, celosvetovou sieťou vlastných obchodných kancelárií a obchodných partnerov.

Craemer France Sarl

Od roku 2009 existuje samostatná predajná spoločnosť Craemer vo Lesquin, Francúzsku.

Telefon: +33 3 20 22 08 20
Telefax:
E-Mail: info(at)craemer.com

Craemer GmbH

Je založená v roku 1912. Hlavné sídlo skupiny Craemer, zaoberajúce sa spracovaním kovov, spracovaním plastov a výrobou nástrojov, sa nachádza v regióne východné Westfálsko, v meste Herzebrock-Clarholz

Telefon: +49 5245 43-0
Telefax:
E-Mail: info(at)craemer.com

Craemer GmbH - Oelde

V roku 2022 spoločnosť Craemer slávnostne otvorila udržateľný závod na vstrekovanie plastov zameraný na obnoviteľné zdroje energií - v časti Oelde v priemyselnom parku Aurea.

Telefon:
Telefax:
E-Mail: info(at)craemer.com

Craemer Attendorn GmbH & Co. KG

Vznikla v roku 1990, nachádza sa v regióne Sauerland, kraj Olpe. Zaoberá sa spracovaním kovov a od roku 2015 patrí ku skupine Craemer.

Telefon: +49 2722 9545-0
Telefax:
E-Mail: info(at)craemer

Craemer UK Ltd

Spoločnosť Craemer má od roku 2006 závod na vstrekovanie plastov v Telforde v regióne West Midlands. V roku 2019 začal prevádzku druhý závod na vstrekovanie plastov v rovnakej lokalite.

Telefon: +44 1952 6078-00
Telefax:
E-Mail: info(at)craemer.com

Craemer Slovakia, s.r.o.

Od roku 1997 sa nachádza spoločnosť Craemer, so svojím závodom na spracovanie kovov aj v slovenskom meste Liptovský Mikuláš, na úpätí Nízkych Tatier.

Telefon: +421 44 54759-11
Telefax:
E-Mail: info(at)craemer.com

Craemer GmbH Przedstawicielstwo w Polsce

Od roku 2014 je skupina Craemer zastúpená v Poľsku - severne od Varšavy - so zastúpením pre plastikársky priemysel.

Telefon: +48 608 635 059
Telefax:
E-Mail: info(at)craemer.com

Craemer US Corporation

Od roku 2018, Craemer má nezávislú distribučnú spoločnosť v oblasti plastov v Spojených štátoch, so sídlom na Floride, v solárnom stave.

Telefon: +1 (727) 312 8859
Telefax:
E-Mail: usa_office@craemer.com

Craemer Nordic ApS

Od konca marca 2022 máme zastúpenie s vlastnou kanceláriou aj v Dánsku. Založením spoločnosti Craemer Nordic ApS sme posilnili našu prítomnosť v severských krajinách.

Telefon: +49 5245 43-0
Telefax:
E-Mail: info(at)craemer.com

Craemer GmbH

Je založená v roku 1912. Hlavné sídlo skupiny Craemer, zaoberajúce sa spracovaním kovov, spracovaním plastov a výrobou nástrojov, sa nachádza v regióne východné Westfálsko, v meste Herzebrock-Clarholz

Telefon: +49 5245 43-0
Telefax:
E-Mail: info(at)craemer.com

Map

1

Craemer France Sarl

Od roku 2009 existuje samostatná predajná spoločnosť Craemer vo Lesquin, Francúzsku.

Telefon: +33 3 20 22 08 20
Telefax:
E-Mail: info(at)craemer.com

2

Craemer GmbH

Je založená v roku 1912. Hlavné sídlo skupiny Craemer, zaoberajúce sa spracovaním kovov, spracovaním plastov a výrobou nástrojov, sa nachádza v regióne východné Westfálsko, v meste Herzebrock-Clarholz

Telefon: +49 5245 43-0
Telefax:
E-Mail: info(at)craemer.com

3

Craemer GmbH - Oelde

V roku 2022 spoločnosť Craemer slávnostne otvorila udržateľný závod na vstrekovanie plastov zameraný na obnoviteľné zdroje energií - v časti Oelde v priemyselnom parku Aurea.

Telefon:
Telefax:
E-Mail: info(at)craemer.com

4

Craemer Attendorn GmbH & Co. KG

Vznikla v roku 1990, nachádza sa v regióne Sauerland, kraj Olpe. Zaoberá sa spracovaním kovov a od roku 2015 patrí ku skupine Craemer.

Telefon: +49 2722 9545-0
Telefax:
E-Mail: info(at)craemer

5

Craemer UK Ltd

Spoločnosť Craemer má od roku 2006 závod na vstrekovanie plastov v Telforde v regióne West Midlands. V roku 2019 začal prevádzku druhý závod na vstrekovanie plastov v rovnakej lokalite.

Telefon: +44 1952 6078-00
Telefax:
E-Mail: info(at)craemer.com

6

Craemer Slovakia, s.r.o.

Od roku 1997 sa nachádza spoločnosť Craemer, so svojím závodom na spracovanie kovov aj v slovenskom meste Liptovský Mikuláš, na úpätí Nízkych Tatier.

Telefon: +421 44 54759-11
Telefax:
E-Mail: info(at)craemer.com

7

Craemer GmbH Przedstawicielstwo w Polsce

Od roku 2014 je skupina Craemer zastúpená v Poľsku - severne od Varšavy - so zastúpením pre plastikársky priemysel.

Telefon: +48 608 635 059
Telefax:
E-Mail: info(at)craemer.com

8

Craemer US Corporation

Od roku 2018, Craemer má nezávislú distribučnú spoločnosť v oblasti plastov v Spojených štátoch, so sídlom na Floride, v solárnom stave.

Telefon: +1 (727) 312 8859
Telefax:
E-Mail: usa_office@craemer.com

9

Craemer Nordic ApS

Od konca marca 2022 máme zastúpenie s vlastnou kanceláriou aj v Dánsku. Založením spoločnosti Craemer Nordic ApS sme posilnili našu prítomnosť v severských krajinách.

Telefon: +49 5245 43-0
Telefax:
E-Mail: info(at)craemer.com

10

Craemer GmbH

Je založená v roku 1912. Hlavné sídlo skupiny Craemer, zaoberajúce sa spracovaním kovov, spracovaním plastov a výrobou nástrojov, sa nachádza v regióne východné Westfálsko, v meste Herzebrock-Clarholz

Telefon: +49 5245 43-0
Telefax:
E-Mail: info(at)craemer.com

Medzinárodný odbyt

Kovové výlisky

Nemecko

Craemer GmbH
Tel.: +49 5245 43-0

Nemecko

Craemer Attendorn GmbH & Co. KG
Tel.: +49 2722 9545-0

Slovensko

Craemer Slovakia, s.r.o.
Tel.: +421 44 54759-12

Plastové palety & Skladové a prepravné kontajnery

Nemecko

Craemer GmbH
Tel.: +49 5245 43-0

Veľká Británia

Craemer UK Ltd
Tel.: +44 1952 6078-00

Francúzsko

Craemer France Sarl
Tel.: +33 3 20 22 08 20

Poľsko

Craemer GmbH
Przedstawicielstwo w Polcse
Tel.: +48 608 635 059

USA

Craemer US Corporation
Tel.: +1 (727) 742 6210

Dánsko

Craemer Nordic ApS
Tel.: +49 5245 43-0

Kontajnery na odpad

Nemecko

Craemer GmbH
Tel.: +49 5245 43-417

Veľká Británia

Craemer UK Ltd
Tel.: +44 1952 6078-00

Francúzsko

Craemer France Sarl
Tel.: +33 3 20 22 08 20

Dánsko

Craemer Nordic ApS
Tel.: +49 5245 43-0

Môžete nás kontaktovať aj prostredníctvom nášho e-mailu: info(at)craemer.com

Craemer Nákladné auto

Európska sieť

Skupina Craemer je medzinárodne aktívna so štyrmi európskymi výrobnými závodmi, celosvetovou sieťou vlastných obchodných kancelárií a obchodných partnerov. Pritom ostáva s jej centrálnym sídlom vo Východowestfálsku pevne zviazaná: v závode Paul Craemer GmbH v Herzebrock-Clarholz sú popri výrobných oblastiach, tvárnenie kovov a spracovanie plastov spojené aj: výskum a vývoj, konštrukcia ako aj vlastná výroba nástrojov.

Kontinuálna expanzia

Od polovice 90-tych rokov Craemer dôsledne rozširuje podnikateľský angažmán v Európe a otvára tak na strane svojich zákazníkov a partnerov nový trh. Od roku 1997 beží na Slovensku produkcia v novom závode na formovanie kovov. Po niekoľkoročnej spolupráci s dvomi predajnými spoločnosťami vo Veľkej Británii nasleduje v roku 2006 otvorenie anglického závodu na vstrekovanie plastov. Od roku 2009 je podnikateľská skupina zastúpená vlastnou obchodnou spoločnosťou na predaj vlastného plastového programu vo Francúzsku a v roku 2014 otvára zastúpenie v Poľsku. V roku 2015 preberá Craemer už etablovaný, nemecký kovospracujúci podnik v sauerlandskom Attendorne (Kraj Olpe). V roku 2018 vzniká zastúpenie v Spojených arabských emirátoch a samostatná obchodná spoločnosť v USA – obe na podporu predaja plastových výrobkov firmy Craemer.

Otvorený svetu a pokrokový

Európske výrobné závody a medzinárodná sieť predajcov stoja pri Craemeri pre blízkosť k zákazníkom, výkonnostnú silu a konkurencieschopnosť produktov. Tvoria solídnu bázu pre budúce zadávanie úloh a ďalšie globálne výzvy.

Oslovte Nás