Kronika
Jubileum 100 rokov: Recepcia

Recepcia k stému výročiu Craemer skupiny

Gratulácia: K 100-ročnému firemnému jubileu odovzdáva prezident obchodnej a priemyselnej komory Ortwin Goldbeck (vľavo) séfovi firmy Craemer Dr. Achimovi Brandenburgovi čestný diplom.

Gratulácia: K 100-ročnému firemnému jubileu odovzdáva prezident obchodnej a priemyselnej komory Ortwin Goldbeck (vľavo) séfovi firmy Craemer Dr. Achimovi Brandenburgovi čestný diplom.

Herzebrock-Clarholz. Craemer skupina, rodinný podnik so sídlom v Herzebrock-Clarholz a špecialista pre tvárnenie kovov, spracovanie plastov a výrobu nástrojov, oslavuje v tomto roku jeho storočnú existenciu. Na 72. výročie úmrtia zakladateľa firmy začali začiatkom marca oslavy bohoslužbou v Herzebrockom kostole St. Christina. Krátko nato k stému výročiu založenia podniku (21. máj) nasledovalo 11. mája 2012 vyvrcholenie osláv oficiálnou recepciou. Do firemného spoločenského domu prišlo okolo 200 hostí: dlhoročné obchodné partnerky a partneri z Nemecka a zahraničia ako aj zástupkyne a zástupcovia z politiky, cirkvi, spolkov, hospodárskeho života obce a regiónu.

"100 rokov Craemer - pre nás dôvod na radosť", povedal konateľ a spoločník skupiny Craemer, Dr. Achim Brandenburg, v jeho uvítacom príhovore. Beethovenova "Óda na radosť" zaspievaná Craemer-chórom pod vedením Norberta Henzela naladila hostí na oslavnú nôtu. Filmový príspevok poskytol historické a aktuálne pohľady na spoločnosť Craemer, ktorá v roku 2011 s približne 630 zamestnancami, na štyroch európskych miestach, v Nemecku, Veľkej Británii, Francúzsku a na Slovensku dosiahla celkový obrat 172 miliónov Euro.

"Pociťujeme vďačnosť navonok aj vo vnútri."

"Sme pyšní na úspešné storočie podniku a pociťujeme predovšetkým vďačnosť navonok aj vo vnútri", povedal šéf firmy, ktorý stojí na špici podniku od roku 1987 ako štvrtá generácia. Jeho osobné poďakovanie nasmeroval na všetkých, ktorí majú podiel na tomto výnimočnom firemnom jubileu. Následne sa poďakoval zástupcom závodov Miele (Gütersloh), Tönnies (Rheda-Wiedenbrück), Remondis (Lünen) a podnikom pre automobilový priemysel, ako aj zahraničným podnikovým partnerom, ktorí pricestovali z Dánska, Holandska, Nórska, Rakúska, Švajčiarska, Španielska a Cypru. Obrátil sa na dodávateľov materiálu a strojov, remeselníkov a stavebných podnikateľov, ako aj zástupcov bánk, poisťovní, konziliárnych spoločností, konkurentov a na reprezentantov politického, cirkevného a spoločenského života obce Herzebrock-Clarholz, ako aj regiónu Ostwestfalen, a aj na miestnych podnikateľských kolegov. Za susedov pozdravil dedičného princa Maximiliána z Bentheim-Tecklenburgu. Jeho záverečné slová patrili zamestnancom Craemeru a ich rodinám. Zároveň si pán Brandenburg spomenul aj na dvoch mužov, ktorí ďesaťročia stáli na špici spoločnosti: na jeho prastarého otca, zakladateľa spoločnosti Paula Craemera a na jeho otca Hansa-Joachima Brandenburga. "Obidvaja založili našu podnikovú kultúru a budovali budúcnosť." Súčasne pán Brandenburg zdôraznil: "Craemer je v stom roku jeho existencie dobre vybavený. Piata generácia firmy je pripravená prevziať zodpovednosť a spolu s vedúcimi pracovníkmi a výborným tímom tvoriť úspešnú budúcnosť."

"Dôvod vytvoriť niečo pre budúcnosť"

V ďalšom priebehu programu boli sprostredkované pozdravy: za obec Herzebrock-Clarholz hovoril primátor Jürgen Lohmann, za priemyselnú a obchodnú komoru Východowestfálska a Bielefeldu prezident Ortwin Goldbeck, za Zväz podnikateľov obce  Gütersloh zastupujúci predseda Fritz Husemann a z okruhu zákazníkov Clemens Tönnies, predseda predstavenstva podnikateľskej skupiny Tönnies. Z jubilejnej knihy s názvom "Dať dôvod pre niečo budúce - 100 rokov Craemer" čítala autorka   Dr. Anne Kitsch (Bielefeld). Literárna vedkyňa sprevádzala podnik v štvorročnom časovom rozsahu a literárne zachytila jej dojmy a úsudky.

Craemer Zbor

Skvelé ukončenie: výstup tenoristu Volkera Bengla so svojím pianistom Manfredom Neumannom spolu s Craemer-chórom pod vedením Norberta Henzela.

"Priatelia, život je vzácny"

Pre hudobné zakončenie oficiálnej oslavnej hodinky sa postaral hosť ako prekvapenie, ktorý stál s Craemer-chórom od roku 2000 už trikrát na  Herzebrockom javisku: tenorista Volker Bengl. Na jubilejnej oslave očaril medzinárodne uznávaný spevák z južného Nemecka svojím sólo-vystúpením. Na programe boli piesne ako "Dnes je ten najkrajší deň môjho života" (Hans May) a "Priatelia, život je krásny" (Franz Léhar). Sprevádzal ho na krídle Martin Neumann. Skvelé ukončenie tvoril výstup s Craemer-spevákmi s  Chianti-piesňou (Gerhard Winkler). Oficiálna časť sa ukončila usporiadaním bufetu a nápojov s voľnou zábavou.

Oslavy jubilea pokračujú

Oslavy okolo jubilejného roka nie sú ale ešte ukončené: V septembri sú zamestnankyne a zamestnanci ako aj podnikové dôchodkyne a dôchodcovia pozvaní na veľkú podnikovú oslavu. Na znak vďaky obdržia na začiatku roka popri exemplári jubilejnej knihy aj vernostnú prémiu. Táto závisí od dĺžky príslušnosti ku podniku - spolu bola na to vyčlenená suma skoro 433.000 Euro.

Oslovte Nás