Inžinierstvo
Výroba nástrojov
Nástroj na autosedačky (vľavo) a nástroj na palety (vpravo)

Nástroj autosedačky (vľavo) a nástroj palety (vpravo)
V nástrojárni spoločnosti Craemer vznikajú nástroje pre tvarovanie kovov a formy na spracovanie plastov s vysokou odbornou kompetenciou a na najmodernejších strojoch.

Výroba nástrojov

Komplexný poskytovateľ služieb s vysokou vertikálnou integráciou

Craemer Vám ponúka rokmi získané know-how a výrobnú silu z jednej ruky - nielen v ťažiskovom odvetví transferových nástrojov pre kovospracujúcu oblasť, ale aj v oblasti veľkých nástrojov pre spracovanie plastov.

Naše spektrum služieb vo výrobe nástrojov

  • Transferové a postupové nástroje
  • Vstrekovacie nástroje

Komplikované riešenia

  • Tvárnenie vysokopevných plechov a ultravysokopevných materiálov
  • Nástrojové riešenia pre vysokokomplexné diely

Garancia najvyššej precíznosti

S vlastnou nástrojárňou disponuje skupina Craemer rozhodujúcou výhodou. Vznikla už krátko po založení firmy a tvorí už mnoho desaťročí rozhranie medzi vývojom a výrobou. Tak ako kedysi aj dnes pôsobí najmä ako interný poskytovateľ služieb pre oblasť tvárnenia kovov a spracovania plastov. Kompetencia a skúsenosť špecialistov na výrobu nástrojov je dôležitá: garantujú presné uskutočnenie jednotlivých konštrukčných úloh. Tak vznikajú nástroje a formy na najvyššej úrovni.

Kvalita a precíznosť majú najvyššiu prioritu

V oblasti kovov oddelenie výroby nástrojov vyrába lisovacie a tvárniace nástroje na prototypy, ako aj na veľké série (transferová výroba a postupová výroba). Tieto nachádzajú použitie vo výrobe automobilových modulov alebo tvarovaných výliskov na veľké prístroje pre domácnosti a vykurovacie telesá. Aj na vlastné plastové produkty sa v Craemeri vyvíjajú a vyrábajú všetky formy a prípravky: na výrobu paliet, paletových boxov, skladovacích a prepravných nádob alebo nádob na likvidáciu odpadov.

Moderné technológie pre komplexné úlohy

Či nástroje na spracovanie kovov, alebo plastov - požiadavky sa stávajú stále komplexnejšími. Pri ich výrobe preto odborníci v Craemeri siahajú po najnovších CNC- riadených sústruhoch, frézach a elektroerozívnych strojoch. Moderný strojový park, desaťročia dlhé skúsenosti a precíznosť vo vlastnej výrobe nástrojov garantujú sériovú výrobu s trvalo najnižšími toleranciami.

Oslovte Nás