Kronika
Jubileum 100 rokov: História
Craemer Logo 100 Jahre
Priestory spoločnosti 1912

Hlavný vchod do firemného areálu Paul Craemer GmbH v hlavnom sídle skupiny Craemer v Hezrebrock-Clarholz (2012).

Hlavný vchod Craemer GmbH

Lisovacie, raziace a kováčske závody GmbH v roku 1912: obytný dom a priemyselná hala (vzadu).

Skupina Craemer oslavuje 100-ročné jubileum

Herzebrock-Clarholz. Craemer skupina, rodinný podnik so sídlom vo východowestfálskom mestečku Herzebrock-Clarholz a medzinárodným pôsobením, oslavuje v tomto roku svoju storočnú existenciu. Špecialista pre tvárnenie dielov, spracovanie plastov a výrobu nástrojov s okolo 630 zamestnancami v štyroch európskych závodoch s obratom v roku 2011 172 miliónov Euro. V jubilejnom roku je podnik na úspešnom vzrastajúcom kurze. Do roku 2014 stoja veľkoinvestície v dvojmiestnej miliónovej výške. Na oficiálnu jubilejnú recepciu 11.mája 2012 prišlo okolo 200 hostí do firemného spoločenského domu: dlhoročné podnikové partnerky a partneri z Nemecka a zahraničia, ako aj zástupkyne a zástupcovia z politiky, cirkvi, spolkov a hospodárskeho života obce a regiónu.

Základný kameň skupiny Craemer položil v roku 1912 inžinier Paul Craemer firmou Press-, Stanz- und Hammerwerke GmbH. Hľadanie nových podnikateľských výziev ho zaviedlo z Porúria do východného Westfálska. Už veľmi skoro vybudoval obchodné kontakty so zahraničím, závod sa neustále rozrastá a modernizuje. Od roku 1950 sa podnik stáva významným dodávateľom pre poľnohospodárske strojárenstvo. V roku 1958 pribúda ďaľšie obchodné pôsobenie - spracovanie plastov s výrobou veľkých kontajnerov vysokotlakým vstrekovaním.

Európska skupina s rastúcim globálnym konaním

V roku 1967 vyvíja Craemer celosvetovo prvú v jednom kuse vstrekovanú plastovú paletu. Od polovice 80-tych rokov sa podnik v oblasti spracovania kovov upriamuje na automobilový priemysel. V oblasti plastov dosahujú Craemer-palety celosvetové pôsobenie na trhu, k tomu prichádzajú nové kontajnery na odpad. 15 rokov Craemer cieľavedome buduje podnikateľký angažmán v Európe a mení sa na spoločnosť s rastúcim globálnym pôsobením.

Dnes patrí k stredne veľkej firemnej skupine päť spoločností v Nemecku, Veľkej Británii, Francúzsku a na Slovensku ako aj medzinárodná predajná sieť. Na mieste založenia sú vedľa administratívy a centrálenej výroby nástrojov usídlené výrobné haly pre tvárnenie kovov a spracovanie plastov. Tu pracuje okolo 480 zamestnancov. Samostatne sa pracuje od roku 1998 tiež v závode na spracovanie kovov na Slovensku (okolo 100 zamestnancov) a od roku 2006 v závode na výrobu plastov vo Veľkej Británii (okolo 50 zamestnancov). Francúzsky trh obhospodaruje Craemer od roku 2009 s vlastnou predajnou spoločnosťou pre program plastov v Paríži. Od roku 2011 disponuje skupina v jej sídle okrem iného aj so servisnou spoločnosťou s poľom pôsobenia v správe obalového materiálu.

Vo všetkých výrobných odvetviach významný výrobca v Európe

V oblasti formovanie plechu dnes Craemer konštruuje a vyrába veľkoplošné kovové výlisky pre automobilový priemysel obzvlášť pre interiéry automobilov: v prvom rade pre sedačky, ale aj komponenty na opierky a dvere ako aj nosiče nástrojov. Ďalej sa zhotovujú diely pre kabrio-strechy, obaly katalyzátora, a karosériové diely pre priestor motora. Ťažiskom spracovania plastov je vývoj a výroba paliet, skladových prepraviek, prepravných kontajnerov ako aj kontajnerov na odpad pod značkov Kliko®. V oddelení služieb ponúka Craemer prenájom a riadenie plastových paliet s integrovaným identifikačným čipom a internetom podporený paletový manažment-systém značky Palpool®.

Pre výrobu potrebné nástroje a formy na plasty sa tradične zhotovujú vo vlastnej nástrojárni. Dnes sa radí podniková skupina vo všetkých výrobných odvetviach k európskym a s vlastným paletovým programom k celosvetovo vedúcim výrobcom.

Dvojmiestny percentuálny nárast v prvom kvartáli

"S pohľadom na prvý kvartál sme sľubne vyštartovali do jubilejného roka", povedal predstaviteľ Craemer-skupiny, Dr. Achim Brandenburg, v jeho príhovore. "Vo všetkých závodoch zaznamenávame dvojmiestny percentuálny nárast a uspokojivý vývoj." S nárastom 30 percent oproti minulému roku urobil najzreteľnejší skok britský závod na výrobu plastov, za ním slovenský kovospracujúci závod (skoro 20 percent) a kmeňový závod v Hezebrocku (12 percent). Spolu dosiahla skupina v prvých troch mesiacoh zisk okolo 50 miliónov Euro. "Náš ďalší ročný cieľ je 200 miliónov Euro." Nárast zamestnancov a plné knihy objednávok ponúkajú veľmi dobré perspektívy pre ďalší rozvoj.

Výnimočne veľký objem objednávok zaúčtoval podnik v týchto dňoch v oddelení kovov: diely novej generácie sedačiek pre VW-koncern. "Trvanie modelu pre tieto diely činí zhruba desať rokov. Na základe dnes predložených plánovacích množstiev počítame s celkovým obratom cez 200 miliónov Euro, " teší sa vedúca oddelenia kovov, Barbara Wienströer.

Miliónové investície do budúcnosti

Vzhľadom na nové objednávky urobil Craemer v týchto dňoch v kovovom sektore najväčšiu strojovú investíciu v dejinách firmy: 2.500-tonový servolis od firmy Schuler Pressen GmbH (Göppingen) s lisovacím stolom s dĺžkou osem metrov. "Takéto zariadenie nebolo podľa údajov od výrobcu ešte nikdy predtým vyrobené", povedal technický a obchodný riaditeľ Paul Craemer GmbH, Siegbert Geldner.

Lis je časť investícií zo sumy výrazne cez 20 miliónov Euro, čo bude Craemer v budúcich dvoch rokoch investovať do svojho sídla. Predbežné ťažisko pritom tvorí obnova a rozšírenie strojového parku vo výrobe nástrojov a v spracovní kovov.  Pre oblasť plastov je okrem iného plánovaná výroba nástrojov pre novovzniknutú generáciu kontajnerov ako aj investície do recyklácie materiálov

Štyri generácie za 100 rokov formovali podnik

Štyri generácie formovali podnik za 100 rokov jeho existencie. V prvej generácii to bol zakladateľ Paul Craemer a jeho manželka Agnes, ktorí viedli podnik za prvej svetovej vojny. Po smrti zakladateľa firmy v roku 1940 prechodne viedla podnik jeho dcéra Agnes, pokým sa jej najstarsí syn Hans-Joachim Brandenburg v roku 1945 nevrátil z vojny. Od roku 1951 do 1987 viedol podnik ako riaditeľ. Jeho mladší brat Dr, Horst Brandenburg bol od roku 1954 prokuristom a vedúcim predaja. Viedol  marketingovú výstavbu predaja plastov od jeho prvej hodiny v roku 1958 až po jeho odstúpenie o 25 rokov neskôr.

V roku 1979, respektíve 1980 vstupujú obaja synovia riaditeľa spoločnosti do podniku. Mladší, Klaus-Dieter Brandenburg, pôsobí od roku 1982 ako prokurista a neskôr ako technicko- obchodný vedúci až do jeho odstúpenia v roku 2006. Starší, Dr. Achim Brandenburg, stál po otcovom boku už od roku 1982 ako spoločník. Od roku 1987 stojí  ako švrtá generácia na čele spoločnosti. V osobe jeho syna Sebastiana Brandenburga pôsobí v spoločnosti dnes už piata generácia. Sebastian Brandenburg, ako obchodný riaditeľ, vedie britskú dcérsku spoločnosť (Craemer UK Ltd).

Kruhu spoločníkov príslúcha v jubilejnom roku 2012 päť členov rodiny rozdielnych generácií: vedľa vnučky zakladateľa podniku, Evy-Marie Poggel, sú to bratia Klaus-Dieter Brandenburg a Dr. Achim Brandenburg ako aj ich synovia Sebastian a Christoph Brandenburg.

V každej generácii položila rodina zodpovednosť aj do iných rúk. Vodcovské sily v Craemeri stáli a stoja v tradične vysokej osobnej spätosti a lojalite k podniku. Žijú podnikovú kultúru a identifikujú sa s hodnotami rodinného podnikania. Pritom prispievajú práve v časoch globalizácie k vyváženému balansu medzi postupujúcou profesionalitou a zachovaním podnikovej identity.

Oslovte Nás