Kvalita
Kvalita
TÜV Nord
DINplus
GGAWB

Naša kvalita je vynikajúca

Zabezpečený systém manažmentu kvality

Našou základnou požiadavkou na produkty a služby je najvyššia kvalita. Od zavedenia nášho integrovaného manažmentu kvality v roku 1994 ho cez systémové, procesné a produktové audity kontinuálne ďalej rozvíjame a zlepšujeme. Výsledkom sú systematické a transparentné procesy, s ktorými zabezpečujeme našu vynikajúci kvalitu.

Zaistenie kvality vlastným vybavením

Craemer vsádza pri plánovaní a uskutočnení výrobných skúšok na vlastné know-how. Všetky k tomu potrebné skúšobné zariadenia sú k dispozícii v našich firemných laboratóriách. S nimi zabezpečí náš kvalifikovaný tím potrebnú kvalitu každého výrobku počas celého procesu jeho výroby.

Aktívne skúšky:

Kovové výrobky

 • Skúšky krútiaceho momentu
 • Skúšky tesnosti
 • Skúšky pevnosti
 • Meracie / atributívne skúšky
 • Merania hrúbky vrstiev
 • Špeciálne riešenia každého druhu
 • Statické záťažové skúšky
 • Vizuálne skúšky
 • Ťahacie a pevnostné skúšky

Výrobky z plastov

 • Test životnosti
 • Skúšky krútiaceho momentu
 • Tlakové skúšky
 • Dynamické skúšky zaťaženia
 • Skúšky nosnosti
 • Skúšky pevnosti
 • Klimatické testy
 • Meracie / atributívne skúšky
 • Prakticky orientované skúšky (testy na valčekovej dráhe, v automatickom stohovači a na vysokozdvižnom vozíku)
 • Špeciálne riešenia každého druhu
 • Statické záťažové skúšky
 • Vizuálne skúšky
 • Ťahacie a pevnostné skúšky

Hygienicky vhodné Craemer plastové palety*

 • HACCP konformný respektíve vhodný na potraviny
 • REACH - Prehlásenie o zhode
 • Good Manufacturing Practice (GMP)
 • Odksúšaný na základe ISO EN 8611
 • ISPM 15 konform
 • Ľahko čistiteľný 
Oslovte Nás