Udržateľnosť
Udržateľnosť

Vyhlásenie vedenia spoločnosti: Akčný plán na zníženie emisií CO2

Máte nejaké otázky?


Telephón: +49 5245 43-0
E-Mail: sustainability(at)craemer.com

 

Udržateľnosť

Téma udržateľnosti zohráva čoraz dôležitejšiu úlohu vo všetkých oblastiach našej spoločnosti. Aj my v spoločnosti Craemer čelíme našej sociálnej, ekologickej a ekonomickej zodpovednosti!

Bilancia CO2 a stratégia udržateľnosti

Aktuálne pracujeme na vývoji stratégie trvalej udržateľnosti na zníženie a zamedzenie emisií C02 vo všetkých našich závodoch. V prvom kroku sme určili CO2 stopu materskej spoločnosti (Craemer GmbH) za rok 2021. V ďalšom kroku nasleduje preskúmanie CO2 stopy našich plastových a kovových výrobkov. To, že sme na správnej ceste z hľadiska udržateľnosti, dokazuje aj strieborná medaila EcoVadis 2023, ktorú získal náš materský závod. O tomto vyznamenaní, ďalších výsledkoch a aktivitách vás budeme informovať tu na našej webovej stránke a na našich sociálnych sieťach. Častejšie si ich pozerajte!

Craemerský tím pre udržateľnosť

Aby sme posilnili našu dlhodobú angažovanosť, spojili oblasti a lokality, podporili a transparentne komunikovali, zvolali sme začiatkom roka 2021 tím pre udržateľnosť. K jadru tímu patria zástupcovia vedenia, ako aj zamestnankyne a zamestnanci z oblasti nákupu, odpadového hospodárstva a životného prostredia, riadenia kvality, prevádzkovej techniky, marketingu a vzťahov s verejnosťou.

Každá cesta sa začína prvým krokom. My sme ich už urobili niekoľko, ktoré už spolu tvoria jeden veľký krok. Tu je niekoľko príkladov:

Certifikácia od EcoVadis

Celosvetovo aktívna a globálne uznávaná ratingová agentúra Ecovadis SAS https://ecovadis.com/ so sídlom v Paríži udelila spoločnosti Craemer GmbH v máji 2023 striebornú medailu – ako uznanie našich úspechov v oblasti udržateľnosti / Corporate Social Responsibility (sociálnej zodpovednosti podnikov). Tým sa spoločnosť Craemer GmbH so svojimi segmentmi podnikania v oblasti tvárnenia kovov, spracovania plastov a výroby nástrojov zaradila medzi 25 percent najlepších z viac ako 100 000 hodnotených spoločností v 175 krajinách. Hodnotenie EcoVadis je založené na bodovom systéme v štyroch kategóriách: životné prostredie, pracovné a ľudské práva, etika a udržateľné obstarávanie.

EcoVadis

Udržateľné stavby

Craemer GmbH, závod v Oelde

Náš nový závod na vstrekovanie plastov v priemyselnom parku Aurea (otvorený začiatkom roka 2023) spotrebuje len 55 percent energie bežnej novostavby. Bol postavený podľa KfW-55, štandardom vyvinutým pre energeticky úsporné domy od úverovej banky Kreditanstalt für Wiederaufbau.

Craemer Oelde

Craemer UK Ltd, závod A v Telforde

Už na začiatku tohto storočia sme stavali s ohľadom na udržateľnosť. Náš prvý závod na vstrekovanie plastov v Telforde v Spojenom kráľovstve bol otvorený v roku 2006 a v roku 2008 získal hodnotenie „veľmi dobrý" podľa BREEAM, najstaršieho certifikačného systému pre udržateľné stavby. BREEAM je skratka pre „Building Research Establishment Environmental Assessment Method" a bol vyvinutý v Spojenom kráľovstve v roku 1990.

Craemer UK Telford

Využívanie energie šetrné ku klíme

Zelená elektrická energia

Výroba našich kovových tvarovaných dielov, plastových paliet a prepraviek je energeticky veľmi náročná. Od začiatku roka 2022 výrazne znižujeme spotrebu elektrickej energie v našich závodoch Herzebrock-Clarholz a Oelde – a to spotrebovaním elektrickej energie, ktorá pochádza z obnoviteľných zdrojov energie, ktorá bola vyrobená CO2 neutrálnym spôsobom (60 % v roku 2022 a 100 % v roku 2023). V sídle Herzebrock-Clarholz s výrobou kovov, plastov a nástrojov sa tým v roku 2023 zníži naša CO2 stopa približne o 50 percent!

Zelená elektrická energia

Zaručene ekologický plyn

Od januára 2023 používame v našom závode Herzebrock-Clarholz ekologický plyn. To znamená, že emisie CO2 z našej spotreby plynu budú 100 % kompenzované financovaním vybraných projektov na ochranu klímy, čím sa celá naša spotreba plynu stane CO2 neutrálnou. Náš v roku 2022 otvorený závod na vstrekovanie plastov v Oelde, si celkom vystačí bez dodávok plynu.

Zaručene ekologický plyn

Vlastná výroba elektrickej energie

Pri dodávkach elektrickej energie sa budeme čoraz viac spoliehať na vlastnú výrobu, regeneratívne energie. V sídle Aurea plánujeme postaviť veternú turbínu s ročným výkonom 16,5 milióna kilowatthodín elektrickej energie (čo zodpovedá spotrebe 5 000 domácností). Nadbytočnú kapacitu budeme dodávať do nášho hlavného sídla v Herzebrocku. Okrem veternej energie budeme v blízkej budúcnosti v novom závode využívať aj slnečnú energiu – po jednom fotovoltaickom systéme na voľnom priestranstve pod veternou turbínou a na celej ploche strechy. 

Vlastná výroba elektrickej energie

Elektrické vozidlá

Na prepravu medzi našimi výrobnými závodmi v Herzebrock-Clarholz a Oelde, ako aj medzi našimi dvoma závodmi na vstrekovanie plastov v Telforde, používame výlučne čisté e-vozidlá – ako e-transportéry ale aj elektrické osobné automobily. Tietoj vozidlá, sú k dispozícii aj na iné jazdy. V sídle Herzebrock-Clarholz používajú od jari 2023 elektrické vozidlá aj naši učni a školitelia. VW ID.3 je k dispozícii na cesty do odbornej školy alebo na stretnutia mimo závodu.

Elektrické vozidlá

Ekologické udržateľné projekty

Areál eko-trasy

Od roku 2015 môžu zamestnanci spoločnosti Craemer UK využívať prírodnú plochu s rozlohou približne 6 000 štorcových metrov v areáli spoločnosti ako miesto oddychu. O zelenú oázu, ktorej súčasťou je jazierko, lúka s divokými kvetmi a náučný chodník s hmyzími hotelmi, vtáčími hniezdiskami a včelími úľmi, sa starajú samotní zamestnanci s rodinnými príslušníkmi spoločnosti Craemer - dobrovoľne vo svojom voľnom čase. Areál eko-trasy sa už dávno stal cenným biotopom. V roku 2018 získal projekt „Cenu za udržateľné hospodárenie“ v rámci iniciatívy miestnych spoločností a verejných inštitúcií na podporu ochrany životného prostredia v podnikoch.

Areál eko-trasy

Craemerské včely

Včelstvá pomáhajú opeľovať rastliny – a tým aj kvety, ovocné stromy alebo poľné plodiny. Aby spoločnosť Craemer ukázala cestu tomuto malému, životne dôležitému hmyzu, poskytuje desiatim včelstvám ekologický domov. Každý zo štyroch úľov je umiestnený na tienenej zelenej ploche v areáli našej spoločnosti v Herzebrock-Clarholz (od roku 2022) a v Oelde (od roku 2023). Tento trvalo udržateľný projekt umožňuje včelárka, poradkyňa pre osy a sršne Marion Domke (https://www.imkerei-domke.de/), ktorá vedie rodinné včelárstvo vo Wadersloh-Diestedde a prenajíma včelstvá. Ďalšie dve včelstvá žijú od roku 2018 v areáli eko-trasy spoločnosti Craemer UK v britskom Telforde. O „ostrovné včely" sa stará miestna včelárka Alison Wakeman. Zozbieraný med zo všetkých lokalít ide na predaj zamestnancom.

Craemerské včely

Jašterica obyčajná a netopier pískavý

Na podporu jašterice obyčajnej sme na jar 2023 vytvorili vhodné biotopy pre tohto ohrozeného plaza – pozdĺž železničnej trate v areáli našej spoločnosti v Herzebrock-Clarholz. Na ochranu netopiera pískavého sme v prípravnom štádiu pred stavebnými rozšíreniami hlavného závodu v roku 2016 vytvorili letový priestor a vysadili ju kvitnúcimi kríkmi. A v Craemer UK v strede nášho pozemku závodu I sme ponechali dva duby a vybavili sme ich vtáčimi búdkami pre lietajúce cicavce.

Jašterica obyčajná a netopier pískavý

Recyklačné hospodárstvo

Plastové výrobky Craemer s dlhou životnosťou

Naše palety a nádoby sú vyrobené výlučne z vysokokvalitného polyetylénu, sú mimoriadne robustné a tým majú dlhú životnosť, sú udržateľné a hospodárne. Na rozdiel od dreva sú tiež bez triesok, hygienické, bezúdržbové a 100-percentne recyklovateľné. Fraunhoferov inštitút v Dortmunde v roku 2007 potvrdil, že naša plastová paleta EURO H1 má životnosť viac ako dvanásť rokov a je ju možné extrémne zaťažiť. Aj v roku 2022 potvrdzuje Virginia Tech (Virginia Polytechnic Institute and State University, USA), že naše plastové palety CR4-5 s rozmermi v inch-och bez problémov zvládnu viac ako 500 cyklov – oveľa viac ako ktorákoľvek konkurenčná paleta.

Plastové výrobky Craemer s dlhou životnosťou

Spätný zber starých plastových výrobkov

Vyradené výrobky Craemer radi prevezmeme späť a použijeme ich na výrobu nových vysokokvalitných plastových paliet a kontajnerov. Umožňuje nám to náš strojný park s extrudérmi v našich nemeckých závodoch na vstrekovanie plastov a naše desaťročia budované know-how. Tak sa nám darí z vyradených plastových výrobkov vyrábať vysokokvalitné suroviny. Aktuálne nemáme v našich britských závodoch na vstrekovanie plastov extrudér, ale aj tam používame materiál z vyradených plastových výrobkov. Craemerské staré výrobky sú odoberané externými spoločnosťami, ktoré nám dávajú k dispozícii umytý a rozdrvený materiál na vrátenie do obehu.

Spätný zber starých plastových výrobkov

Recyklácia nepoužívaných veľtrhových bannerov

Najprv to boli PET fľaše, potom Craemer bannery z veľtrhov a teraz sú to tašky na batohy: recyklované spoločnosťou Craemer, ručne ušité v dielni Westfalenfleiß v Münsteri, ktorá je určená pre ľudí s postihnutím. Každý z 300 batohov je jedinečný a je malým symbolom udržateľnosti! Na rozdávanie – na veľtrhoch, na ktorých sme vystavovali.

Recyklácia nepoužívaných veľtrhových bannerov

Všetky certifikáty na prvý pohľad

Craemer GmbH 

Herzebrock-Clarholz

DIN EN ISO 14001:2015
Stiahnutie PDF

DIN EN ISO 50001:2018
Stiahnutie PDF

Guaranteed gas
Stiahnutie PDF

Guaranteed green
Stiahnutie PDF

Oelde

DIN EN ISO 14001:2015
Stiahnutie PDF

DIN EN ISO 50001:2018 
Stiahnutie PDF

Guaranteed green
Stiahnutie PDF

Craemer Attendorn GmbH & Co. KG 

DIN EN ISO 14001:2015 
Stiahnutie PDF

Craemer UK Ltd 

DIN EN ISO 14001:2015
Stiahnutie PDF

BREEAM (Building Research Environmental Assessment Method)
Stiahnutie PDF

Oslovte Nás