Na stiahnutie

Certifikáty

Certifikovaná kvalita

Kvalita hrá v skupine Craemer ústrednú rolu a v pravidelných intervaloch sa kontroluje a vyhodnocuje. Okrem radu interných opatrení na zabezpečenie kvality monitorujú naše systémy riadenia kvality pri výrobe plastových a kovových produktov nezávislé externé certifikačné orgány. Integrovaný systém riadenia od jeho zavedenia v roku 1994 neustále vyvíjame a zlepšujeme prostredníctvom auditov systémov, procesov i produktov. Certifikáty pokrývajúce rôzne aspekty kvality poskytujú našim zákazníkom istotu, že sa môžu spoľahnúť na dodržiavanie stanovených noriem vo všetkých prevádzkach.

DIN EN ISO 9001:2015

IATF 16949:2016

DIN EN ISO 14001:2015

DIN EN ISO 50001:2018

DIN ISO 45001:2018

TISAX® Trusted Information Security Assessment Exchange

BREAM (Building Research Environmental Assessment Method)

DINplus

Certifikáty

Oslovte Nás