Inžinierstvo

Inžinierstvo

Nové riešenia pre nové výzvy

V skupine Craemer zahŕňa inžinierstvo oblasti: "Výskum a vývoj", "Konštrukcia" a "Výroba nástrojov". Každú z týchto oblastí neustále rozvíjame s ohľadom na trh. K tomu máme k dispozícii najmodernejšie technológie a podporné softvéry.

Skutočná pridaná hodnota: interdisciplinárnosť

V neposlednom rade robí hladká a funkčná súhra jednotlivých oddelení inžinierstva zo skupiny Craemer tímovo orientovanú a interdisciplinárnu organizáciu na najvyššej úrovni. V tesnej spolupráci so zákazníkmi tu vznikajú ustavične nové riešenia.

Široké spektrum služieb

 • Poradenstvo vo fáze vývoja
 • Štúdie realizovateľnosti
 • Kalkulácia výrobku
 • Príprava dát a výkresov
 • Modelovanie (PLM / Catia / Autoform)
 • Nákladové a technické požiadavky
 • Konštrukcia dielov
 • Výroba nástrojov a foriem
 • Zhotovenie prototypu
 • Sériová výroba
 • Logistika až k zákazníkovi
 • Školenia pre montáž, údržbu a opravu nástrojov
 • Poradenstvo na mieste, počas použitia nástroja
Oslovte Nás