Inžinierstvo
Konštrukcia

The construction department provides the design specifications for tool making: in close co-operation with skilled personnel from other departments, with well-founded know-how and at modern CAD /CAM work stations.

Konštrukcia

Know-how z jednej ruky

Craemer je partner určujúci proces. Od prvého návrhu, cez analýzy až k simulácii lisovania pokrývame celý proces. Dávame náročné tvary vysokopevnej oceli, ušľachtilej oceli aj hliníku. Aj vďaka spolupráci konštrukcie v rámci oddelenia plastov a naším oddelením vývoja, nie sú pre nás nové technológie a materiály žiadnym cudzím slovom.

Rozmanité oblasti využitia

Naše kvalitatívne prvotriedne produkty nájdete

 • V automobilovom priemysle pri konštrukciách sedačiek, dverových dieloch, systémoch odvádzania výfukových plynov, alebo strechách
 • V oblasti úžitkových vozidiel, v systémoch odvádzania výfukových plynov pre kamióny a v systémoch vzduchového odpruženia
 • V rôznych použitiach pre poľnohospodársku techniku
 • Vo vykurovacej a sanitárnej technike
 • V bielej technike

Konštrukcia

 • CATIA V5
 • SmarTeam PDM/PLM
 • Inventor
 • Autoform Die Design
 • Autoform trim und springback compensator
 • Autoform process planer
 • Digi Sim

Rozhranie

 • CATIA V5 Formate
 • IGES
 • STEP
 • DWG
 • DXF

Prenos údajov

 • Odette ENX
 • FTP
 • E-Mail

Základ pre produkty vhodné do budúnosti

V tesnej spolupráci s oddelením vývoja a vlastnou výrobou nástrojov  konštruuje Craemer v jeho sídle nástroje na výrobu produktov z kovov a plastov, ktoré čelia najvyšším požiadavkám. Odborníci v oddelení konštrukcie majú na to s ich desaťročia dlhými skúsenosťami a ich fundovaným know-how ideálne predpoklady. Pri konštrukcii nástrojov zohľadňujú priania a požiadavky zákazníka, zadanie výrobku, realizovateľnosť a možnosti výroby. Pritom spolupracujú tesne s Craemer oddelením kvality.

Nasadenie moderných technológií

Konštrukcia nástrojov  sa realizuje na moderných CAD-/CAM- pracovných miestach, napríklad s CATIA. Podľa potreby ponúkajú simulácie ťahania na základe Autoform-systému možnosť, zobraziť tvárniaci proces už vopred počítačom, analýzy realizovateľnosti alebo simulácie zaťaženia a doby plnenia zaisťujú nasledujúce procesy vo výrobe nástrojov a samotnej výrobe. Konštrukcia zhotoví podklady pre koncepciu nástroja, pre výrobu prvej vzorky a prototypu alebo výrobu sériových dielov.

Inovácia znamená spôsobilosť do budúcnosti

Či pri konštrukcii nástrojov pre náročné kovové diely v úzkom odsúhlasení so zákazníkom alebo pri vstrekovacích formách pre vlastný plastový program: Craemer konštruuje precízne, inovačne a pre budúcnosť.

CAD-model spodnej časti sedadla

CAD-model spodnej časti sedadla: Do výskumu a vývoja nástrojov pre výrobu automobilových dielov zasahuje desaťročia dlhodobá skúsenosť odborníkov skupiny Craemer.

Oslovte Nás