Inžinierstvo
Výskum a vývoj
4 Plants

Idei sú krehké rastlinky. V Craemeri rastú a prospievajú.

Awards

Craemeru udelené ocenenia automobilových dodávateľov Keiper, Johnson Controls a Adient dokazujú: Podnik je spoľahlivý partner - od vývoja cez produkciu až po logistiku.

Výskum a vývoj

Spolu vytvárať inovatívne riešenia

V intenzívnej spolupráci s našimi zákazníkmi vznikajú v spoločnosti Craemer na mieru zhotovené, inovatívne riešenia - z trhu pre trh. Spolu vyvíjame za pomoci najmodernejších výrobných procesov nové výrobky, ako aj výrobné zariadenia a prinášame ich na trh. Dlhoročné know-how, úzka kooperácia a permanentný rozvoj z nás robia silných partnerov pre našich zákazníkov.

Zárodková bunka pre inovácie

Výskum a vývoj, konštrukcia a výroba nástrojov sú v našom závode tesno spojené: v moderných technických centrách v sídle skupiny tvoria základ pre zlepšovanie. Pri hľadaní budúcich riešení a ďalších cieľových trhov sa tímy zaoberajú  obnovou a ďalším rozvojom výrobkov, internými nasadeniami, alternatívnymi materiálmi a kombináciami materiálov z kovu a plastu.

Z nápadov sa stávajú tvary

Na začiatku je vždy myšlienka. Cez medzinárodnú prezentáciu, podnikovú sieť partnerov a úzke zákaznícke kontakty sa v Craemeri včasne rozpoznávajú požiadavky a trendy na trhoch, rýchlo vypracovávajú riešenia a menia na inovačné produkty a procesy. Impulzy, nákresy alebo rozpracované návrhy - v centrálnom oddelení pre prieskum a vývoj nadobúdajú prvé konkrétne formy.

Interdisciplinárne Know-how

Kompetentné tímy vedú nový rozvoj výrobkov a postupov cez všetky podnikové sféry. Ich odborníci koordinujú detailné trhové a produktové analýzy, ktoré vyústia do exaktného dopytového profilu. Ruka v ruke s odbytom, zaistením kvality, konštrukciou a výrobou nástrojov obdrží zákazník už v stupni rozvoja skúsené poradenstvo. Rovnako, pri zadaní úlohy: Zákazník profituje z dlhoročného Know-how ako aj investícií do nových technológií. Vo výskume a vývoji je a zostane Craemer inovačne aktívny.

Oslovte Nás