Impressum
Zgodność z przepisami

Zgodność z przepisami

Grupa Craemer należy do czołowych przedsiębiorstw specjalizujących się w formowaniu metali, obróbce tworzyw sztucznych i produkcji narzędzi. Jako rodzinna firma funkcjonująca na rynku międzynarodowym w branży metali i tworzyw sztucznych jesteśmy świadomi potencjalnych skutków naszych działań również poza standardowymi obszarami naszej działalności. Aby sprostać tej odpowiedzialności, w naszych decyzjach biznesowych kompleksowo podchodzimy do kwestii społecznych i środowiskowych.

Jesteśmy niezależną, nowoczesną firmą rodzinną i od 1912 r. podejmujemy odpowiedzialność społeczną wykraczającą poza naszą codzienną działalność. Kierujemy się takimi zasadami jak ciągłość, stabilność wartości, innowacyjność, partnerstwo i otwartość. Potrzeba zachowania zgodności z przepisami i przestrzegania regulacji prawnych odgrywa przy tym istotną rolę jako zasada ogólna.

Chcąc zwiększyć poziom uczciwości, transparentności i odpowiedzialności w naszej grupie spółek, zminimalizować ryzyko oraz uniknąć potencjalnych konsekwencji prawnych, wdrożyliśmy wewnętrzne mechanizmy kontrolne, wytyczne i procedury. Oczekujemy, że wszyscy nasi pracownicy i partnerzy handlowi będą przestrzegać tych zasad, a także krajowych i międzynarodowych przepisów, regulacji i standardów. Naruszenia zasad nie będą tolerowane, a wobec dopuszczających się ich osób zostaną wyciągnięte konsekwencje.

Spis treści

Nasze zasady

Kodeks postępowania

Dokument ten zawiera nasze wartości i odzwierciedla politykę naszego przedsiębiorstwa. Stanowi wiążące zasady postępowania obowiązujące wszystkich naszych pracowników we wszystkich lokalizacjach oraz wszystkich naszych partnerów handlowych, którzy muszą opierać na nim swoje codzienne działania w celu zapewnienia zgodności z przepisami prawa i wewnętrznymi zarządzeniami.

Kanały zgłaszania

Aby wykrywać nieprawidłowości na wczesnym etapie, stworzyliśmy mechanizmy ich zgłaszania. Dzięki temu osoby lub grupy, które zostaną dotknięte negatywnymi skutkami takich nieprawidłowości lub które czują się zagrożone, a także przedstawiciele takich osób lub grup, mają możliwość wyrażenia swoich obaw. Pozwala to szybciej wykrywać przypadki naruszenia zasad, a jeśli to możliwe, zapobiegać takim sytuacjom. Wszystkie zgłoszenia są traktowane jako poufne. Nie tolerujemy działań odwetowych wobec osób, które w dobrej wierze zgłaszają możliwe naruszenia przepisów prawa, Kodeksu postępowania lub jakichkolwiek innych wytycznych bądź procedur.

Przykłady naruszeń wymagających zgłoszenia
:

  • postępowanie niezgodne z prawem;
  • korupcja i przestępstwa związane z praniem pieniędzy;
  • porozumienia naruszające prawo antymonopolowe;
  • przypadki naruszenia przepisów o ochronie danych;
  • kradzież, defraudacja i bezpodstawne wzbogacenie;
  • obrót papierami wartościowymi z wykorzystaniem informacji poufnych;
  • przypadki naruszenia przepisów dotyczących BHP i ochrony środowiska;
  • dyskryminacja.

Naruszenia przepisów i wytycznych mogą mieć daleko idące i poważne konsekwencje dla całego przedsiębiorstwa. Uczciwy i niezawodny system zgłaszania nieprawidłowości jest niezbędny do skutecznego zapewnienia zgodności z przepisami. Udostępniamy różne kanały zgłaszania potencjalnych naruszeń: za pośrednictwem naszego zewnętrznego rzecznika, kadry kierowniczej i rady zakładowej lub bezpośrednio do biura ds. zgodności z przepisami.

  • Zgłoszenia do naszego działu ds. zgodności z przepisami

compliance@craemer.com

  • Zgłoszenia do naszego zewnętrznego rzecznika

Kanzlei Claudia Fübi
Welle 50
33602 Bielefeld, Niemcy
Telefon: +49 521 305270
Adres e-mail: hinweiscraemer@kanzlei-fuebi.de    

O kontakt telefoniczny prosimy wyłącznie w języku niemieckim lub angielskim. Pisemnie można oczywiście skontaktować się z nami również w innym języku.

Osoby kontaktowe

Nasze biuro ds. zgodności z przepisami chętnie odpowie na wszelkie pytania dotyczące tych zagadnień.

Grupa Craemer
Biuro ds. zgodności z przepisami
Adres e-mail: compliance@craemer.com

Porozmawiaj z nami

Przedstawicielstwo w Polsce

Polska Wschodnia: Tel. +48 608 635 059
E-mail: arkadiusz.wissuwa@craemer.com

Polska Zachodnia: Tel. +48 666 40 33 90
E-mail: jacek.udzinski@craemer.com

Kontakt
Spotkaj się z nami osobiście