RFID
Technologia RFID

Technologia RFID

Wartość dodana, która zwiększa zyski

Technologia RFID umożliwia bezprzewodową wymianę danych między transponderem (etykietą) stanowiącym nośnik informacji i czytnikiem, realizowaną za pośrednictwem zmiennych pól elektromagnetycznych. Transponderami nazywa się zbiorczo nośniki danych, które są odczytywane bezkontaktowo. Łączą one w sobie funkcje nośnika (z anteną) i magazynu danych. Informacje przepływające między transponderami i czytnikami są zapisywane i analizowane w bazach danych.

Ważne cechy i funkcje

  • Odczyt i zapis bez kontaktu optycznego
  • System antykolizyjny umożliwiający komunikację z wieloma transponderami po kolei, idealny do masowego rozpoznawania elementów
  • Dynamiczne zarządzanie danymi: dane na transponderach można zapisywać, modyfikować, uzupełniać i usuwać w dowolnym momencie
  • Elastyczne zarządzanie danymi bezpośrednio na poziomie nośnika ładunków, palety i/lub produktu (zdecentralizowane zarządzanie danymi)
  • Bezprzewodowa i bezkontaktowa transmisja danych między paletą i czytnikiem, niewymagająca bezpośredniego kontaktu optycznego

Transpondery

Technologia RFID
RFID Transpondery
RFID czytnikiem
Porozmawiaj z nami

Przedstawicielstwo w Polsce

Polska Wschodnia: Tel. +48 608 635 059
E-mail: arkadiusz.wissuwa@craemer.com

Polska Zachodnia: Tel. +48 666 40 33 90
E-mail: jacek.udzinski@craemer.com

Kontakt
Spotkaj się z nami osobiście