Spracovanie plastov

PE s MFR 2 do 8 g/10 min (190/2,16)

 • v zásobníku alebo vreci
 • Tovar 1A triedy
 • NT-tovar
 • Regenerát
 • Materiálová drvina

Pre kontajnery na odpad

 • Osi
 • Kolesá

Prísady farieb

 • Základná zmes
 • Pigment

Kovové diely

 • Oceľové diely
 • Ohýbané diely
 • Rúrové komponenty
 • Podvozok

Plastové polotovary

 • Prístrihy platní z PE a PP
 • Prístrihy platní z PP
 • Výťažky

Výroba vstrekovacích dielov

 • do hmotnosti dielu 1 kg hmotnosť