Moderná podnikateľská skupina s tradíciou

    Skupina Craemer je moderný rodinný podnik s viac ako 100 ročnou tradíciou. Úspešný príbeh začína v máji 1912: inžinier Paul Craemer zakladá vo východowestfálskom Herzebrocku firmu Press-, Stanz- und Hammerwerke GmbH na spracovanie kovov. Produkujú sa diely pre prístroje do domácnosti a poľnohospodárstvo. Zakrátko disponuje Craemer množstvom zákazníkov aj v zahraničí. Závod sa systematicky rozrastá a modernizuje. Po roku 1945 pôsobí podnik ako významný dodávateľ pre poľnohospodárske strojárenstvo.

    Míľniky úspešnej histórie

    Rok 1958 znamená míľnik: Popri tvárnení kovov sa Craemer začína venovať aj spracovaniu plastov ako ďalšej obchodnej činnosti. V procese vstrekovania plastov zhotovuje podnik najskôr veľký kontajner, v roku 1967 vyvinul Craemer celosvetovo prvú, v jednom kuse vstrekovanú plastovú paletu, a v osemdesiatych rokoch prichádzajú k tomu nádoby na odpad. V roku 1978 sa s demoláciou teplej valcovne výroba kovov definitívne mení na spracovávanie plechov za studena. S kovovými dielmi pre nákladné automobily sa v 80-tych rokoch Craemer stáva automobilovým dodávateľom. Plastové palety dosahujú celosvetové trhové pôsobenie. Podnik sa mení na európsku skupinu s rastúcim globálnym pôsobením.

    Inovačná sila a otvorenosť svetu

    Dnes pôsobí  Craemer skupina v oblasti tvárnenia kovov, spracovania plastov a výroby nástrojov s viacero stovkami pracovných miest. Stavajúc na úspechu dlhoročného know-how a neustáleho rozvoja, kráča Craemer s vysokým inovačným potenciálom do budúcnosti.