Nástrojáreň

Werkstoffe

Materiály

 • vysokolegovaná nástrojová oceľ
 • formovacia konštrukčná oceľ
 • Odlievaná oceľ v blokoch, oceľová liatin
 • precízna plochá oceľ
Mechanische Bearbeitung

Mechanické spracovanie

 • Frézovanie
 • Brúsenie
 • Erodovanie
Werkzeugnormalien

Diely do nástrojov

 • Vodiace elementy
 • Plynové pružiny
 • Strihacie diely
 • Spájacie diely