Skupina Craemer

Medzinárodne orientovaná – regionálne spätá

Skupina Craemer je medzinárodne pôsobiaci rodinný podnik s hlavnou obchodnou činnosťou v oblasti tvárnenia kovov, spracovania plastov a výrobe nástrojov. Materským závodom je
spoločnosť Craemer GmbH vo východovestfálskom meste Herzebrock-Clarholz založená v roku 1912. V roku 2022 mala skupina okolo 1.000 zamestnancov a dosiahla celkový výkon okolo
372 miliónov eur.


K operatívnym spoločnostiam skupiny patria dnes okrem materského závodu v Nemecku s výrobou vo všetkých troch oblastiach obchodnej činnosti: závod na tvárnenie kovov v
slovenskom meste Liptovský Mikuláš (Craemer Slovakia, s.r.o.) a v nemeckom Attendorn-e (Craemer Attendorn GmbH & Co. KG) a taktiež závod na vstrekovanie plastov v britskom
Telforde (Craemer UK Ltd). Na predaj plastového programu skupina vlastní samostatnú obchodnú spoločnosť v aglomerácii Lesquin (Craemer France Sarl), v Dánsku (Craemer Nordic
ApS) a na Floride (Craemer US Corporation) a taktiež má jedno zastúpenie v Poľsku.


V oblasti tvárnenia kovov Craemer vyvíja, konštruuje a vyrába presné a veľkoplošné výlisky hlavne pre automobilový priemysel najmä do vnútrajška áut: v prvom rade sú to sedačky
v sedadlách, ale aj ostatné výlisky v štruktúre sedačky, komponenty pre systém bezpečnostných pásov a dverí ako aj nosníky pre prístrojové dosky. Ťažisko spracovania
plastov spočíva vo vývoji, výrobe a trhovom uplatnení paliet, skladovacích a prepravných nádob, ako aj systémov na likvidáciu odpadov značky. V oblasti „inteligentných plastových
paliet“ ponúka Craemer kompletné riešenia k optimalizácii logistických procesov na báze RFID technológie značky Palcontrol®. Nástroje na tvárnenie kovov a formy na spracovanie plastov
sa vyrábajú vo vlastnej nástrojárni. V súčasnosti patrí skupina vo všetkých produktových oblastiach k vedúcim výrobcom na európskom trhu a s vlastným paletovým programom k
celosvetovým vedúcim výrobcom.