Wiadomości i prasa
Aktualności

Więcej informacji?

 

Przedstawicielstwo w Polsce
Polska Wschodnia: Arkadiusz Wissuwa
Tel. +48 608 635 059
E-mail: arkadiusz.wissuwa@craemer.com

 

Polska Zachodnia: Jacek Udziński
Tel. +48 666 40 33 90
E-mail: jacek.udzinski@craemer.com

12.01.2024

Craemer w Oelde, Niemcy: Starosta przekazuje pozwolenie

Group photo presentation of the licence

Kierownik wydziału budownictwa dr Herbert Bleicher, starosta powiatu dr Olaf Gericke, dyrektor zarządzający Siegbert Geldner, wspólnik zarządzający Christoph J. Brandenburg i dyrektor zarządzający Stephan Kogel (wszyscy trzej z firmy Craemer), Günter Kozlowski (dyrektor zarządzający parku przemysłowego Aurea), burmistrzyni Karin Rodeheger i Ralf Westermann (Craemer) cieszą się z możliwości budowy firmowej turbiny wiatrowej. – (Zdjęcie: powiat Warendorf)

Koniec roku 2023 przyniósł firmie Craemer GmbH powód do świętowania: na terenie jej zakładu w Oelde starosta powiatu dr Olaf Gericke, kierownik wydziału budownictwa dr Herbert Bleicher i burmistrzyni Karin Rodeheger wręczyli przedstawicielom zarządu i jednemu ze wspólników zarządzających spółką pozwolenie na budowę firmowej elektrowni wiatrowej. Pozwolenie zgodne z federalną ustawą o ochronie przed zanieczyszczeniami (BImSchG) zostało wydane około pięć miesięcy po złożeniu kompletnego wniosku w powiatowym urzędzie ds. budownictwa. „Zależy nam na sprawnym rozpatrywaniu wniosków i niezwłocznym wydawaniu pozwoleń. To jedna z form wspierania gospodarki” – mówi dr Gericke. Siegbert Geldner, dyrektor zarządzający firmy Craemer, podkreśla: „Było to również możliwe dzięki włączeniu się wszystkich zainteresowanych osób w działania zintegrowanej grupy projektowej prowadzonej przez architekta dra Mathiasa Eisenmengera, która spotykała się co dwa tygodnie”.

Planowany czas trwania budowy turbiny wiatrowej to około 18 miesięcy. Jej piasta ma się znajdować na wysokości 164 m, a całkowita wysokość wiatraka wyniesie 245 m. Moc nominalna to 6,8 MW. Rocznie elektrownia ma wytwarzać ok. 16,5 mln kWh energii elektrycznej. Christoph J. Brandenburg, Siegbert Geldner i Stephan Kogel cieszą się, że w przyszłości przedsiębiorstwo będzie mogło pokryć niemal całe swoje zapotrzebowanie energetyczne za pomocą energii wiatrowej. „Dzięki tej inwestycji na terenie zakładu dajemy przykład działań na rzecz zrównoważonego rozwoju i ochrony klimatu” – mówi Christoph J. Brandenburg. „Jako firma rodzinna uważamy, że naszym obowiązkiem jest jak najlepsze przygotowanie się na przyszłość”.

Craemer działa na rynku międzynarodowym i zajmuje się przede wszystkim formowaniem metali, obróbką tworzyw sztucznych oraz budowie narzędzi. We własnym zakresie opracowuje i wytwarza narzędzia oraz formy niezbędne do produkcji.

Burmistrzyni Karin Rodeheger, która jest zarazem przewodniczącą rady nadzorczej spółki „AUREA Das A2-Wirtschaftszentrum GmbH” (Park przemysłowy Aurea), zwróciła uwagę na znakomitą współpracę między miastem Oelde i firmą Craemer w procesie planowania zabudowy.

Ralf Westermann, dyrektor ds. planowania i zaopatrzenia zakładu, podczas zwiedzania obiektu przedstawił możliwości, jakie zapewni firmie energia wiatrowa. Nadwyżki wytwarzanej energii elektrycznej mogą być wprowadzane do sieci publicznej. Możliwe jest również ich wykorzystanie przez główny zakład Grupy Craemer w Herzebrock-Clarholz.

Powiat Warendorf jest jednym z liderów rozwoju energetyki wiatrowej w kraju. Świadczą o tym chociażby statystyki przedstawione przez dra Herberta Bleichera, kierownika wydziału budownictwa: „W 2023 r. nasz urząd budowlany wydał pozwolenia na 32 instalacje, a na początku 2024 r. w trakcie rozpatrywania były wnioski dotyczące kolejnych 59 turbin wiatrowych”.

Porozmawiaj z nami

Przedstawicielstwo w Polsce

Polska Wschodnia: Tel. +48 608 635 059
E-mail: arkadiusz.wissuwa@craemer.com

Polska Zachodnia: Tel. +48 666 40 33 90
E-mail: jacek.udzinski@craemer.com

Kontakt
Spotkaj się z nami osobiście