• Impressum

Impressum

Prelinkovanie na cudzie webstránky:

Na jednotlivých stranách internetového vstupu Craemer-skupiny sa vľavo na webstránke nachádzajú iné firmy, organizácie alebo mestá. Podniky Craemer-skupiny nezodpovedajú za obsah týchto web-stránok.

Sociálne siete:

Toto impresum platí aj pre prezenciu podnikov Cramer skupiny na Facebbooku, Twiteri, XING  a YouTube.

Zodpovednosť za obsahy a práva na obsahoch webstránok Craemer skupiny:

Zodpovedný za všetky texty, obrázky a obsahové výpovede na všetkých internetových stránkach Craemer-skupiny je CRAEMER Holding GmbH.  Jemu prináležia aj všetky práva na všetky texty, obrázky a obsahové výpovede na všetkých internetoých stránkach Craemer skupiny. Kopírovanie respektíve ďalšie používanie alebo zverejňovanie akýchkoľvek častí týchto internetových stránok - aj v zmenenej forme - je možné iba po predchádzajúcom odsúhlasení respektíve účelovom povolení CRAEMER Holding GmbH respektíve nie je inak povolené.

Autor fotografie:

Tu zverejnené obrázky sa používajú na využívanie v internete.
Zdroje: www.fotolia.com / www.istockphoto.com / www.plainpicture.com / CP-IMAC GmbH / Martin Brockhoff, Bielefeld / Barbara Meinhardt, Dipl.-Fotodesignerin, Bielefeld / Craemer Gruppe

Všeobecné obchodné podmienky:

Podkladom našich obchodných vzťahov sú naše všeobecné obchodné podmienky. Sú uznané pri udelení zákazky alebo príjme tovaru respektíve príjme zákazky. Sú Vámk dispozícii (VOP).

Pokračovacie odkazy: