• Ochrona danych

Warunki korzystania

1. Korzystanie z naszych stron internetowych (prawo autorskie):

Treści zamieszczone na stronach CRAEMER Holding i/lub innych przedsiębiorstw Grupy Craemer (teksty, obrazy, merytoryczne informacje) są chronione prawem autorskim. Ich właścicielem jest CRAEMER Holding GmbH. Powielanie, modyfikowanie, rozpowszechnianie i wykorzystywanie w jakikolwiek sposób jakichkolwiek fragmentów/partii niniejszych stron internetowych – również w zmienionej formie – wykraczające poza granice prawa autorskiego wymaga generalnie wcześniejszego uzgodnienia lub udostępnienia z przeznaczeniem na konkretny cel przez CRAEMER Holding GmbH i jest w przeciwnym razie niedozwolone. Pobieranie i kopiowanie treści z niniejszej Strony jest dozwolone wyłącznie w celach prywatnych, niekomercyjnych. Treści zamieszczone na niniejszej Stronie, które nie zostały utworzone przez Craemer podlegają prawu autorskiemu osób trzecich. Powyższe obowiązuje w szczególności, gdy treści utworzone przez osoby trzecie są jako takie oznaczone. Jeżeli mimo to zauważą Państwo przypadek naruszenia praw autorskich, prosimy o informację. Po powzięciu informacji o naruszeniu praw autorskich niezwłocznie usuniemy odpowiednie treści.

2. Linki:

Strony internetowe CRAEMER Holding GmbH i/lub przedsiębiorstw Grupy Craemer zawierają również odnośniki (linki) do stron internetowych innych oferentów (firm, organizacji bądź miast). CRAEMER Holding GmbH i/lub przedsiębiorstwa Grupy Craemer nie odpowiadają za treści dostępne przez takie odnośniki (linki). W przypadku stwierdzenia lub otrzymania informacji, że dana oferta zawiera treści niezgodnie z prawem, odnośnik (link) do niej zostanie usunięty, o ile jest to technicznie możliwe i uzasadnione.

Poza tym nie odpowiadamy w żadnym wypadku za treści stron internetowych odsyłających do naszych stron. 

3. Pobieranie:

Pobieranie wszelkich danych z naszych stron internetowych odbywa się na własne ryzyko. CRAEMER Holding GmbH i/lub przedsiębiorstwa Grupy Craemer nie ponoszą odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek pobierania lub korzystania z zapisanych danych. Mimo stosowania bieżącej kontroli antywirusowej wyklucza się – w ramach obowiązujących regulacji prawnych – odpowiedzialność za szkody i zakłócenia spowodowane przez wirusy komputerowe.

4. Gwarancja i odpowiedzialność:

Informacje zamieszczane na naszych stronach internetowych są opracowywane z zachowaniem najwyższej staranności. Równocześnie CRAEMER Holding GmbH i/lub przedsiębiorstwa Grupy Craemer dbają o to, aby informacje na stronach internetowych były aktualne. CRAEMER Holding GmbH i/lub przedsiębiorstwa Grupy Craemer nie przejmują jednakże odpowiedzialności za ich kompletność, prawdziwość oraz użyteczność zastosowania w określonych celach. Korzystanie z udostępnionych na stronach internetowych treści odbywa się na wyłączne ryzyko użytkownika.

Jeżeli w ramach korzystania z usług oferowanych na stronach internetowych przesyłają Państwo do CRAEMER Holding GmbH i/lub przedsiębiorstw Grupy Craemer dane osobowe lub informacje, to prosimy zwrócić uwagę, że CRAEMER Holding GmbH i/lub przedsiębiorstwa Grupy Craemer nie odpowiadają za wynikłe z tego jakiekolwiek konsekwencje.

5. Gromadzenie i przetwarzanie danych

Dążymy do tego, aby stosownie stosownie do § 3a BDSG (niemiecka ustawa o ochronie danych) dane osobowe gromadzić i/lub przetwarzać jedynie w zakresie niezbędnym do realizacji naszej oferty. Obowiązują przy tym następujące zasady:

 • Gdy strony internetowe przesyłane są przez Internet, widoczny jest nr IP (nr protokołu internetowego) wywołującego komputera. Nie jest nam przy tym znana tożsamość danego użytkownika komputera (surfującego). Nie jest ona ustalana czy też zapisywana.
 • Zapewniamy, że dane osobowe, stosownie do zasady celowości BDSG (niemiecka ustawa o ochronie danych) zostaną wykorzystane jedynie w celach, dla których zostały zgromadzone.
 • Dane osobowe zasadniczo nie są pobierane potajemnie (np. przy pomocy tzw. Cookies). Nie są u nas również sporządzane żadne profile użytkowników lub inne analizy danych, przykładowo na temat zachowań użytkowników.
  Wyjątek stanowią jedynie np. anonimowe, ogólne statystyki.
 • Państwa dane traktowane są poufnie.
  Zasadniczo zobowiązujemy się do przestrzegania przepisów prawnych odnoszących się do ochrony danych i oczywiście również do odpowiedzialnego posługiwania się Państwa danymi.
 • Wykorzystanie i przekazanie Państwa danych odbywa się wyłącznie w ramach wymiany informacji między Państwem a CRAEMER Holding GmbH i/lub przedsiębiorstwami Grupy Craemer jak również ich dystrybutorami.
  W przypadku zapytań kontaktowych (kraj/zagranica) zastrzegamy sobie prawo przekazania Państwa danych bezpośrednio do właściwych dla nas dystrybutorów z odpowiedniego regionu.
  W każdej chwili mogą Państwo sprzeciwić się przekazaniu danych. Chcielibyśmy wykorzystać Państwa dane również w celu informowania Państwa o naszych produktach i usługach. Oczywiście udział w takich akcjach jest dobrowolny. W przypadku, jeśli nie wyrażają Państwo na to zgody, mogą nas Państwo poinformować o tym pisemnie, abyśmy mogli odpowiednio zablokować Państwa dane.
 • Nie przekazujemy Państwa danych osobom trzecim. Wyjątek od tej zasady stanowią usługodawcy działający na zlecenie CRAEMER Holding GmbH oraz/lub przedsiębiorstw grupy Craemer.
 • Wpływające  online podania o pracę przekazywane są obiegiem wewnętrznym do działu kadr w celu sprawdzenia i opracowania. Tutaj informacje zawarte w podaniu o pracę zostają zapisane, przy czym zastrzegamy sobie możliwość nieograniczonego czasowo ich przechowywania w celu nawiązania kontaktu w późniejszym terminie. W każdej chwili mogą Państwo naturalnie sprzeciwić się zapisywaniu danych.

6. Bezpieczeństwo danych:

Zapewniamy Państwa, że podejmujemy wszelkie konieczne kroki natury technicznej i organizacyjnej (szczególnie stosownie do § 9 BDSG) aby zagwarantować odpowiednią ochronę Państwa danych osobowych. Ponadto Państwa dane osobowe chronione są zasadniczo przepisami niemieckiej ustawy o ochronie danych. Jeżeli na naszej stronie kontaktowej są Państwo proszeni o wpisanie swoich danych, to pragniemy zwrócić uwagę, że transmisja danych przez Internet odbywa się bez zabezpieczeń i Państwa dane mogą tym samym dotrzeć do osób nieupoważnionych czy też zostać przez te osoby sfałszowane.

Wyraźnie wskazujemy również na prawa przysługujące Państwu jako osobom zainteresowanym stosownie do §§ 33i kolejne BDSG, szczególnie na prawo do zasięgnięcia informacji na temat zapisanych u nas Państwa danych stosownie do § 34 ust. 1 BDSG.

7. Pliki Cookies

Strony internetowe wykorzystują tzw. pliki Cookies. Pliki Cookies nie powodują uszkodzeń sprzętu komputerowego i nie zawierają wirusów. Dzięki plikom Cookies nasza oferta jest bardziej przyjazna użytkownikowi, bardziej skuteczna i bezpieczna. Pliki Cookies to małe pliki tekstowe, które są archiwizowane na Państwa sprzęcie komputerowym i zapisywane w Państwa przeglądarce. Większość używanych przez nas plików Cookies to tzw. pliki „Session Cookies”. Po opuszczeniu przez Państwa naszej strony są automatycznie usuwane. Inne pliki Cookies pozostają zapisane na Państwa urządzeniu końcowym dopóki ich Państwo nie usuną. Te pliki Cookies pozwalają nam rozpoznać Państwa przeglądarkę przy następnych odwiedzinach na stronie. Mogą Państwo zastosować takie ustawienia przeglądarki, aby otrzymywać informacje o stosowaniu plików Cookies i móc decydować w poszczególnych przypadkach, czy zgadzają się Państwo na ich stosowanie, wyłączyć pliki Cookies w poszczególnych przypadkach albo w ogóle, a także ustawić funkcję automatycznego usuwania plików Cookies po wyłączeniu przeglądarki. Wyłączenie plików Cookies może powodować ograniczenie niektórych funkcji niniejszej Strony internetowej.

8. Dzienniki serwerów

Dostawca usług zbiera i automatycznie zapisuje informacje logowana w postaci dzienników serwerów, które przesyłane są automatycznie przez Państwa przeglądarkę, tj.::

 • typ przeglądarki / wersja przeglądarki
 • używany system operacyjny
 • polecający adres URL
 • nazwa adresu komputera
 • czas dostępu

Dane te nie są i nie będą udostępniane osobom niepowołanym. Zestawienie tych danych z innymi danymi nie będzie podejmowane. Zastrzegamy sobie prawo do sprawdzenia tych danych w przypadku wystąpienia uzasadnionych prawnie powodów.

9. Google Analytics:

Niniejsza strona internetowa korzysta z Google Analytics, internetowego serwisu analitycznego firmy Google Inc. („Google”). Google Analytics używa tzw. „Cookies“, plików tekstowych, które zapisywane są na Państwa komputerze i umożliwiają analizę korzystania przez Państwa ze strony internetowej. Wygenerowane przez Cookies informacje dot. korzystania przez Państwa ze strony internetowej (łącznie z adresem IP) przekazywane są na serwer Google w USA i tam zapisywane/gromadzone. Google wykorzysta te informacje, aby przeanalizować korzystanie przez Państwa ze strony internetowej, sporządzić raporty dla właścicieli stron internetowych na temat aktywności na stronach internetowych i aby wykonać dalsze świadczenia związane z korzystaniem ze stron internetowych i Internetu. Ewentualnie Google przekaże te informacje osobom trzecim, o ile jest to wymagane na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub o ile osoby trzecie przetwarzają niniejsze dane na zlecenie Google. Google w żadnym wypadku nie będzie kojarzyć Państwa adresu IP z innymi danymi Google. Mogą Państwo zapobiec instalacji Cookies przez dokonanie odpowiednich ustawień w przeglądarce, jednakże pragniemy zwrócić uwagę, że w tym przypadku ewentualnie nie będą Państwo mogli w pełni wykorzystać wszystkich funkcji tej strony internetowej. Przez korzystanie z tej strony internetowej wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie zebranych o Państwie przez Google danych w sposób wyżej opisany i w uprzednio wymienionym celu.

Niniejsza strona internetowa używa Google Analytics z rozszerzeniem „_anonymizeIp()“, tak że Państwa adres IP przez skasowanie ostatniego oktetu przetwarzany jest tylko w formie skróconej, aby wykluczyć bezpośrednią identyfikację. Poza tym w każdej chwili mogą Państwo sprzeciwić się gromadzeniu i zapisywaniu danych ze skutkiem na przyszłość: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Korzystamy z Google Analytics również dla dokonania analizy danych z AdWords i Double-Click-Cookie w celach statystycznych. Jeżeli Państwo tego nie życzą, mogą Państwo dokonać dezaktywacji przez menedżera ustawień: http://www.google.com/settings/ads/onweb/?hl=pl

10. Oświadczenie o ochronie danych osobowych w zakresie korzystania z serwisu YouTube

Nasza strona internetowa wykorzystuje wtyczki strony YouTube należącej do Google. Administratorem stron jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. W chwili gdy odwiedzają Państwo jedną z naszych Stron wyposażonych we wtyczki YouTube zostaje nawiązane połączenie z serwerami YouTube. Wówczas serwery YouTube pobierają informacje o tym, które spośród naszych stron Państwo odwiedzili. Jeżeli są Państwo zalogowani do swojego konta w serwisie YouTube, YouTube może przypisać Państwa zachowanie w Internecie bezpośrednio do Państwa profilu osobistego. Można temu zapobiec, wylogowując się z konta w serwisie YouTube. Dalsze informacje na temat wykorzystywania danych użytkownika znajdują się w oświadczeniu YouTube o ochronie danych osobowych pod linkiem www.youtube.com/t/privacy_guidelines

11. Oświadczenie o ochronie danych osobowych w zakresie korzystania z wtyczek serwisu Facebook (przycisk „Lubię to”)

Na naszych stronach umieszczone są zintegrowane wtyczki serwisu społecznościowego Facebook; Dostawca: Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. Wtyczki serwisu Facebook można rozpoznać na naszej stronie po logo serwisu Facebook lub przycisku „Lubię to”. Informacje dotyczące wtyczek serwisu Facebook znajduje się pod linkiem: developers.facebook.com/docs/plugins/. Odwiedzając nasze strony, nawiązują Państwo bezpośrednie połączenie pomiędzy swoją przeglądarką a serwerem serwisu Facebook. W ten sposób Facebook otrzymuje informację o tym, że odwiedzili Państwo naszą stronę, posługując się swoim adresem IP. Klikając przycisk „Lubię to” podczas odwiedzin na naszej stronie, gdy są Państwo zalogowani do swojego konta w serwisie Facebook, mogą Państwo łączyć treści z naszych stron ze swoim profilem w serwisie Facebook. W ten sposób Facebook może przyporządkować odwiedziny na naszej stronie Państwa kontu użytkownika. Informujemy, że jako dostawca Stron internetowych nie znamy treści przesyłanych danych i nie wiemy, w jaki sposób są wykorzystywane przez Facebook. Dalsze informacje znajdują się w Oświadczeniu serwisu Facebook o ochronie danych osobowych pod linkiem: www.facebook.com/policy.php. Jeżeli nie życzą sobie Państwo, aby Facebook przyporządkowywał Państwa odwiedziny na naszej stronie Państwa kontu użytkownika, prosimy wylogować się ze swojego konta w serwisie Facebook.

12. Oświadczenie o ochronie danych osobowych w zakresie korzystania z serwisu Twitter

Z naszą stroną powiązane są funkcje serwisu Twitter. Funkcje te są oferowane przez Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Gdy korzystają Państwo z serwisu Twitter i funkcji „Re-Tweet” odwiedzane przez Państwa strony internetowe zostają powiązane z Państwa kontem w serwisie Twitter, o czym informowani są inni użytkownicy. Jednocześnie serwis Twitter otrzymuje dane. Informujemy, że jako dostawca Stron internetowych nie znamy treści przesyłanych danych i nie wiemy, w jaki sposób są wykorzystywane przez Twitter. Dalsze informacje znajdują się w Oświadczeniu serwisu Twitter o ochronie danych osobowych pod linkiem: www.twitter.com/privacy. Ustawienia ochrony danych osobowych w serwisie Twitter można zmienić w ustawieniach konta: www.twitter.com/account/settings.

13. Polityka prywatości w związku z korzystaniem naszych stron za pośrednictwem LinkedIn

Nasze strony wykorzystują funkcje sieci LinkedIn. Dostawcą usług jest LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA. Po każdorazowym wywołaniu naszych stron za pośrednictwem funkcji LinkedIn, Sewry LinkedIn informowane są o Waszych odwiedzinach z podaniem adresu IP. Po wybraniu „polecanego przycisku”, będąc zalogowanym w usługach LinkedIn, możliwe jest odczytanie Waszych odwiedzin naszych stron i przyporządkowanie ich do posiadanego konta w usłudze LinkedIn. Jednocześnie oświadczamy, że jako posiadacz strony nie mamy wglądu i wiedzy jakie zawartości zostały przesłane i pobrane za pośrednictwem LinkedIn. Więcej informacji znajdą Państwo w polityce prywatności LinkedIn, pod adresem: www.linkedin.com/legal/privacy-policy

14. Polityka prywatości w związku z korzystaniem naszych stron za pośrednictwem Xing

Nasze strony wykorzystują funkcje sieci Xing. Dostawcą usług jest XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Deutschland. Po każdorazowym wywołaniu naszych stron za pośrednictwem funkcji Xing, Sewery Xing informowane są o Waszych odwiedzinach. Zgodnie z naszą wiedzą, apisywanie danych logowania czy adresów IP nie jest prowadzone. Więcej informacji znajdziecie Państwo w polityce prywatności Xing: www.xing.com/app/share

15. Zakaz przesyłania treści reklamowych pocztą elektroniczną

Niniejszym zakazuje się wykorzystywania danych kontaktowych ujawnionych w obowiązkowej stopce w celu przesyłania materiałów reklamowych i informacyjnych, na które nie została wyrażona wyraźna zgoda. Administratorzy Stron internetowych wyraźnie zastrzegają sobie prawo do podjęcia środków prawnych w przypadku otrzymywania niechcianych informacji reklamowych np. w postaci spamu.

8. Usuwanie danych:

Zapisane u nas Państwa dane osobowe zostaną natychmiast usunięte na żądanie Państwa lub osób zainteresowanych, chyba że stoją temu na przeszkodzie uregulowania prawne. W tym przypadku prosimy poinformować nas listownie, faksem (+49 5245 43-420) lub mailem (datenschutz(at)craemer.com).

Odnosi się to również do wszelkich pytań lub propozycji, które chętnie przyjmujemy/z którymi chętnie się zapoznamy.