Craemer vsádza na kvalitu a životnosť

Začína sa to už v závode Craemer, úlohou je vyrobiť pre trh trvácne a mnohonásobne použiteľné výrobky. Preto produkty vyrábame výlučne z materiálov prvotriednej kvality, ktoré sú prísne testované a až potom uvolnené do výroby.

Trvalé zaobchádzanie so surovinami a materiálmi.

Trvalé a s budúcnosťou kompatibilné hospodárenie s prírodnými zdrojmi chápeme ako našu úlohu. Preto patrí k našemu zodpovednému zaobchádzaniu so životným prostredím spätné stiahnutie výrobkov, ktoré sú na základe ich opotrebovania už nefunkčné.

Životnosť Craemer produktov je síce obzvlášť dlhá (naše palety u našich zákazníkov sú používané 10 rokov a dlhšie), ale aj pre Craemer výrobky príde deň, kedy budú vyradené. Príďte potom s nimi jednoducho k nám. Vysokohodnotné materiály, z ktorých boli vyrobené, dáme nanovo do obehu.