Craemer regranuláty

  • Bežné nečistoty sa počas spracovania odstránia
  • Regranuláty používané pre výrobu sú u nás, vďaka najmodernejším spracovacím výrobným zariadeniam v najvyššej možnej kvalite. Samozrejme pracúvame len materiál, ktorého pôvod je nám známy.
  • Konštantná kvalita: Dodržiavanie prísnych výrobných noriem a interných kontrol kvality pre zabezpečenie nemennej vysokej kvality

Craemer pri výrobe plastových výrobkov používa nový materiál (čistý PE), alebo recyklát. Pri spracovávaní recyklátu sa riadi filozofiou opätovného používania, t.j. opätovne spracováva materiál, ktorý sa už raz stal odpadom.