ESD Electro Static Discharge

Bezpečná ochrana pred elektrostatickým výbojom:

Využite elektricky vodivých materiálov pre transport elektrostaticky ohrozených dielov. Elektrina z trenia alebo elektrické polia môžu mať za následok elektrické nabitie. Následné vybitie (angl: electrostatic discharge; skrátene: ESD) môže spôsobiť krátky, vysoký elektrický napäťový impulz a poškodiť citlivé diely.

Riešením sú takzvané ESD-výrobky ako Craemer ESD-palety:

  • Optimálne doplnok pre vodivé a antistatické prepravky
  • V štandardnom euro a industriálnom formáte

Vlhkosť vzduchu

Najvýznačnejší faktor v oblasti použitia ESD produktov  je vlhkosť vzduchu. Keď sa vlhkosť vzduchu na pracoviskách umelo znižuje pod 30%  dochádza k zmene elektrických vlastností obvyklých izolátorov. Ako napríklad ľudské telo, suchý vzduch vybuduje totiž náboj, akonáhle prejde cez nejakú izolovanú plochu (vánok, klíma, ventilátor). Preto by mala byť , priestore nutného použitia ESD výrobkov, vlhkosť vzduchu nad 30%. Pri nižších hodnotách sa odporúča použitie ionizátorov.

 

Zdroj: podľa WETEC