Komplexný poskytovateľ služieb s vysokou vertikálnou integráciou

Craemer Vám ponúka rokmi získané know-how a výrobnú silu z jednej ruky - nielen v ťažiskovom odvetví transferových nástrojov pre kovospracujúcu oblasť, ale aj v oblasti veľkých nástrojov pre spracovanie plastov.

Naše spektrum služieb vo výrobe nástrojov

  • Transferové a postupové nástroje
  • Vstrekovacie nástroje

Komplikované riešenia

  • Tvárnenie vysokopevných plechov a ultravysokopevných materiálov
  • Nástrojové riešenia pre vysokokomplexné diely