Know-how z jednej ruky

Craemer je partner určujúci proces. Od prvého návrhu, cez analýzy až k simulácii lisovania pokrývame celý proces. Dávame náročné tvary vysokopevnej oceli, ušľachtilej oceli aj hliníku. Aj vďaka spolupráci konštrukcie v rámci oddelenia plastov a naším oddelením vývoja, nie sú pre nás nové technológie a materiály žiadnym cudzím slovom.

Rozmanité oblasti využitia

Naše kvalitatívne prvotriedne produkty nájdete

 • V automobilovom priemysle pri konštrukciách sedačiek, dverových dieloch, systémoch odvádzania výfukových plynov, alebo strechách
 • V oblasti úžitkových vozidiel, v systémoch odvádzania výfukových plynov pre kamióny a v systémoch vzduchového odpruženia
 • V rôznych použitiach pre poľnohospodársku techniku
 • Vo vykurovacej a sanitárnej technike
 • V bielej technike

Konštrukcia

 • CATIA V5
 • SmarTeam PDM/PLM
 • Inventor
 • Autoform Die Design
 • Autoform trim und springback compensator
 • Autoform process planer
 • Digi Sim

Rozhranie

 • CATIA V5 Formate
 • IGES
 • STEP
 • DWG
 • DXF

Prenos údajov

 • Odette ENX
 • FTP
 • E-Mail