Nástrojáreň

Materiály

 • Vysokolegovaná nástrojová oceľ
 • Formovacia konštrukčná oceľ
 • Odlievaná oceľ v blokoch, oceľová liatina
 • Precízna plochá oceľ

Mechanické spracovanie

 • Frézovanie
 • Brúsenie
 • Erodovanie

Diely do nástrojov

 • Vodiace elementy
 • Plynové pružiny
 • Strihacie diely
 • Spájacie diely