• Kvalita

Naša kvalita je vynikajúca

Zabezpečený systém manažmentu kvality

Našou základnou požiadavkou na produkty a služby je najvyššia kvalita. Od zavedenia nášho integrovaného manažmentu kvality v roku 1994 ho cez systémové, procesné a produktové audity kontinuálne ďalej rozvíjame a zlepšujeme. Výsledkom sú systematické a transparentné procesy, s ktorými zabezpečujeme našu vynikajúci kvalitu.

Zaistenie kvality vlastným vybavením

Craemer vsádza pri plánovaní a uskutočnení výrobných skúšok na vlastné know-how. Všetky k tomu potrebné skúšobné zariadenia sú k dispozícii v našich firemných laboratóriách. S nimi zabezpečí náš kvalifikovaný tím potrebnú kvalitu každého výrobku počas celého procesu jeho výroby.

 

 

Aktívne skúšky:

Kovové výrobky

  • Skúšky krútiaceho momentu
  • Skúšky tesnosti
  • Skúšky pevnosti
  • Meracie / atributívne skúšky
  • Merania hrúbky vrstiev
  • Špeciálne riešenia každého druhu
  • Statické záťažové skúšky
  • Vizuálne skúšky
  • Ťahacie a pevnostné skúšky

Výrobky z plastov

  • Test životnosti
  • Skúšky krútiaceho momentu
  • Tlakové skúšky
  • Dynamické skúšky zaťaženia
  • Skúšky nosnosti
  • Skúšky pevnosti
  • Klimatické testy
  • Meracie / atributívne skúšky
  • Prakticky orientované skúšky (testy na valčekovej dráhe, v automatickom stohovači a na vysokozdvižnom vozíku)
  • Špeciálne riešenia každého druhu
  • Statické záťažové skúšky
  • Vizuálne skúšky
  • Ťahacie a pevnostné skúšky

 

 

Hygienicky vhodné Craemer plastové palety*

  • HACCP konformný respektíve vhodný na potraviny
  • REACH - Prehlásenie o zhode
  • Good Manufacturing Practice (GMP)
  • Odksúšaný na základe ISO EN 8611
  • ISPM 15 konform
  • Ľahko čistiteľný 

 

* nový materiál, nie je možné použitie regranulátu