Ochrana životného prostredia a zdravia: žiť zodpovedne, získať si dôveru

Ochrana životného prostredia je úlohou nás všetkých. Našim cieľom je trvalo udržateľné hospodárenie s prírodnými zdrojmi. Preto sa angažujeme aj ako člen v skupine Ochrana životného prostredia obchodnej komory Ostwestfalen v Bielefelde.

Bezpečnosť práce a ochrana zdravia sú časťou našej podnikovej kultúry. Prinášajú rešpekt a ocenenie ľudí, zaisťujú pracovnú silu a hospodársky úspech podniku.

S opatreniami priateľskými k životnému prostrediu a cieleným manažmentom bezpečnosti práce a zdravia, vsádza Craemer na väčšiu stálosť. Príkladmi toho sú:

  • Optimálne využívanie denného svetla a regulácia umelého osvetlenia
  • Energeticky efektívne kúrenie a klimatizácia
  • Znižovanie hladiny hluku strojných zariadení
  • Minimalizácia použiatia surovín a pomocných materiálov
  • Opätovné zhodnocovanie surovín
  • Každoročné dni zdravia
  • Zdravotná komisia

Certifikáty životného prostredia na stiahnutie

Craemer GmbH 

DIN EN ISO 14001: 2015 (manažment životného prostredia)
Download PDF

DIN EN ISO 50001:2011 (systém manažmentu energie)
Download PDF

Craemer Attendorn GmbH & Co. KG 

DIN EN ISO 14001: 2015 (manažment životného prostredia)
Download PDF

Craemer UK Ltd 

DIN EN ISO 14001: 2015 (manažment životného prostredia)
Download PDF

BREEAM (Building Research Environmental Assessment Method)
Download PDF