Základ úspechu

Ľudia robia značky

Značky sa etablujú kvalitou a reklamou a ľuďmi, ktorí za nimi stoja. Ľudia robia značky – aj v Craemeri: Budujú podnikovú kultúru, vytvárajú imidž podniku, reprezentujú ›dobré meno‹, firmu ako úspešnú značku. Zamestnankyne a zamestnanci, a rovnako aj odborníci a riadiaci pracovníci stoja za vývojom a realizáciou inovatívnych produktov a prispievajú denne ku posilneniu a vývoju tradičnej značky Craemer ale aj ku novým značkám.

Od založenia firmy v roku 1912 Craemer ako vrcholová značka reprezentuje podnik, jeho výrobky a služby v oblasti tvárnenia kovov, spracovania plastov a výroby nástrojov. V roku 2006 pribúda Palcontrol ako samostatná značka pre nové obchodné pole: Paletová logistika na základe RFID.

Trvalé hodnoty

Slovná/obrazová značka objasňuje spätosť so zakladajúcim závodom. K písmenu C štylizo vaná konská hlava odzrkadľuje vzťah k miestu Herzebrock, ktorého názov pochádza z pojmu ›Pferdeweide‹ (pastva pre kone). Tak ako predtým tak aj dnes predstavuje logo firmy Craemer a tým aj jeho značka trvalé hodnoty: inováciu, otvorenosť voči svetu a tradíciu.

Craemerovský recept na úspešnú budúcnosť: posilňovanie existujúcich značek s cieľom,  udržiavať pozíciu podniku na trhu a ešte ďalej ju rozvíjať.

Zastrešujúca značka Craemer