• Značky

Základ úspechu

Ľudia robia značky

Značky sa etablujú kvalitou a reklamou - a ľudmi, ktorí stoja za tým. Ľudia robia značky: Žijú podnikovú kultúru, tvoria podnikový imidž, reprezentujú ›dobré meno‹, firmu ako úspešnú značku. Ako pracovníčky a pracovníci, ako odborníci a vedúce sily stoja za rozvojom a realizáciou inovačných produktov a tým tvoria novú bohatšiu tradičnejšiu značku. Od založenia firmy v roku 1912 reprezentuje Craemer ako zastrešujúca značka podnikanie, jeho produkty a výkony v oblastiach formovania kovov, spracovania plastov a výroby nástrojov. Značka zdôrazňuje spätosť so založeným sídlom. K písmenu C naštylizovaná hlava koňa zobrazuje vzťah k mestu Herzebrock, ktorého názov znamená ›Pastvina pre kone‹ .

Trvalé hodnoty

V minulosti, ako aj dnes, stojí Craemer Logo a  tým aj značka pre trvalé hodnoty: tradícia, stabilita a spoľahlivosť. Od polovice 90-tych rokov zastrešuje Craemer aj značku Kliko. Zahŕňa skupinu produktov kontajnerov na odpad z plastov. V roku 2006 prichádza Palcontrol ako jediná značka pre nové pole pôsobnosti: paletová logistika na RFID-základe. Recept na úspech firmy Craemer do budúcnosti: Posilnenie existjúcich značiek, aby sa udržala pozícia podniku na trhu a ďalší rozvoj.

Zastrešujúca značka Craemer

Zastrešujúca značka Craemer

Obchodné značky skupiny Craemer

Obchodné značky skupiny Craemer