Spoločne do budúcnosti

V Craemeri sú ľudia stredobodom - ako zamestanci, ako zákazníci a obchodný partneri. Partnerstvo a spolupráca spája. Aj vo všedný pracovný deň je Craemer bezhranične formovaný silným pocitom spolupatričnosti. Craemer investuje do najmodernejších technológií, zariadení a softwérov. Ale ľudia sú najdôležitejším kapitálom podniku. Dnes je to okolo 650 zamestnancov. Nesú inovačnú silu, s ich skúsenosťami, ich kvalikfikáciou a ich motiváciou. Preto má vzdelávanie  v Craemeri tradíciu. Skúsenosti a znalosti sa nepretržite predávajú ďalej. Preto stojí v závode v Herzebrocku okrem iného aj veľkorysá vzdelávacia dielňa pre študentov.

Riešenia od ľudí pre ľudí

Aj vo sfére zákazníkov a podnikových partnerov vsádza Craemer na partnerstvo. Podnikateľská skupina nepracuje pre anonymný trh, ale pre a s obchodnými partnermi z rozličných hospodárskych oblastí. Pritom hrajú veľkú rolu dlhoročné konakty, kontinuita a spoľahlivosť. Spolu sa navrhujú stratégie, ktoré sú smerodatné pre trh. Riešenia od ľudí pre ľudí sú devíza, podľa ktorej sa rozvíjajú, zhotovujú a dodávajú rôzne výrobky a služby. Dnešný trh požaduje flexibilitu, dôsledné rozšírenie know-how a rýchle reagovanie na vývoj. Pre Craemer to znamená výmenu a spoluprácu na všetkých úrovniach - preto je živé partnerstvo tiež tá správna cesta pre úspešnú budúcnosť.

TOP zamestnávateľ 2009

Spoločnosť Paul Craemer GmbH sa zúčastnila v roku 2009 nadodvetvového, celonemeckého porovnania podnikov TOP JOB.  Výsledok: Podnik sa zaradil ku 100 najlepším zamestnávateľom pre nemecké stredné vrstvy. Za mimoriadne vyprofilovaný sa Craemer považuje v kategórii „kultúra & komunikácia“.

Od roku 2002 sa v rubrike TOP JOB jedenkrát ročne preveruje a vyznamenáva 100 najlepších podnikov v stredných vrstvách. Obzvlášť  sa pritom preveruje personálny manažment.