• Tvárnenie kovov

Špecialista na náročné výlisky

Tvarovanie kovov má v Craemeri dlhú tradíciu. Táto oblasť podnikania stavia na viac ako storočných skúsenostiach. V troch lisovniach vznikajú kovové výlisky pre rôzne odvetvia a to pomocou najmodernejšej výkonnej techniky a zariadení. Špecialitou sú veľkoplošné, náročné výlisky a ich spájanie do komplexných konštrukčných skupín.

Spoľahlivý partner pre producentov svetových značiek

Dnes je skupina Craemer medzinárodne etablovaná ako dodávateľ pre automobilový priemysel, priemysel úžitkových automobilov, výrobcov veľkých prístrojov do domácností a vykurovacích telies. Výlisky zo závodov Craemer sa dodávajú k popredným automobilovým výrobcom ako BMW, Mercedes Benz, GM, Volkswagen a Audi. V oblasti bielej techniky dodávame pre firmu Miele a iných výrobcov svetových značiek.

Európsky vedúci trhu vo veľkosériovej výrobe

S veľkosériovou výrobou automobilových modulov, obzvlášť dielov pre sedačky, patrí skupina Craemer k vedúcim európskym výrobcom. Spracováva sa oceľový plech, vysokopevná oceľ, ušľachtilá oceľ a hliníkový plech do 4 mm hrúbky. V lisovniach disponuje Craemer výkonnými hydraulickými a mechanickými lismi s postupovou, transferovou a servo-technológiou, ako aj s najmodernejšími zariadeniami pre výrobu konštrukčných celkov. Lisy pracujú so silou 4.000 do 25.000 kN pri dĺžkach stola až do 8.000 mm.

Kompletné riešenia so zabezpečením Just-in-Time

Malé, stredné, alebo veľkosérie: pre svojich zákazníkov ponúka Craemer kompletné riešenia, vrátane koncepcie Just-in-Time. Najvyšší štandard kvality, pravidelná výmena skúseností so zákazníkmi, partnermi a odvetviami, kontinuálne investície do techniky a vedomostí - to všetko robí Craemer silným partnerom do budúcnosti.

Tvárnenie kovov