• Spracovanie plastov

špičkové produkty pre všetky branže

So svojím vysokohodnotným paletovým programom patrí Craemer k celosvetovo vedúcim výrobcom v branži plastov, so skladovými a prepravnými kontajnermi ako aj systémamy na likvidáciu odpadu značky CRAEMER k európskym lídtrom na trhu. Či palety pre potravinárske odvetvie alebo farmaceutický priemysel, prepravky pre rybý a mäsový priemysel alebo kontajnery na odpad - Craemer vyvíja a vyrába špičkové produkty z plastov, v ktorých je fundované Know-how a mnohoročná skúsenosť.

Craemer sa riadi prísnymi pravidlami pri spracovaní plastov

So začiatkom výroby plastov na konci 60-tych rokov urobil Craemer významný míľnik. Dnes sa používajú vo vlastnej výrobe nástrojov vyrobené vstrekovacie formy v závodoch na plasty v Nemecku a Veľkej Británii. Najmodernejšie vysokovýkonné vstrekovacie stroje s uzatváracou silou do 5.000 ton dávajú polyetylénu žiadaný tvar. Popri kontinuálnemu rozšíreniu produktového spektra má Craemer vo fokuse ustavičný rozvoj v tejto oblasti.

Kompletné riešenia od A do Z: Craemer plastové palety

Obzvlášť v oblasti paliet je podnik v popredí: v spojení so skúsenými systémovými partnermi ponúka Craemer kompletné riešenia od poradenstva, cez dodávku až po integráciu logistických systémov. Palety vybavené RFID-zariadením umožňujú plynulé sledovanie toku tovaru. V podnikovom sektore plastov vznikajú stále nové technické koncepty a produkty. Craemer chce ako špecialista na plasty neustále napredovať.