• Nástrojáreň

Garancia najvyššej precíznosti

S vlastnou nástrojárňou disponuje skupina Craemer rozhodujúcou výhodou. Vznikla už krátko po založení firmy a tvorí už mnoho desaťročí rozhranie medzi vývojom a výrobou. Tak ako kedysi aj dnes pôsobí najmä ako interný poskytovateľ služieb pre oblasť tvárnenia kovov a spracovania plastov. Kompetencia a skúsenosť špecialistov na výrobu nástrojov je dôležitá: garantujú presné uskutočnenie jednotlivých konštrukčných úloh. Tak vznikajú nástroje a formy na najvyššej úrovni.

Kvalita a precíznosť majú najvyššiu prioritu

V oblasti spracovania kovov vyrába oddelenie výroby nástrojov lisovacie a tvárniace nástroje pre prototypy, ako aj veľké série (transferová a postupová výroba). Tieto nájdu uplatnenie vo výrobe automobilových modulov, alebo tvarovaných výliskov pre veľké prístroje do domácnosti a vykurovacie telesá. Aj pre vlastné plastové produkty sa v Craemeri vyvíjajú a vyrábajú všetky formy a prípravky: pre výrobu skladových a prepravných nádob, plastových paliet alebo kontajnerov na odpad.

Moderné technológie pre komplexné úlohy

Či nástroje na spracovanie kovov, alebo plastov - požiadavky sa stávajú stále komplexnejšími. Pri ich výrobe preto odborníci v Craemeri siahajú po najnovších CNC- riadených sústruhoch, frézach a elektroerozívnych strojoch. Moderný strojový park, desaťročia dlhé skúsenosti a precíznosť vo vlastnej výrobe nástrojov garantujú sériovú výrobu s trvalo najnižšími toleranciami.