• My o nás

Skupina Craemer - dobre pripravená pre budúcnosť

Craemer je nezávislý, moderný a na tradície bohatý rodinný podnik, ktorý sa vyznačuje stabilitou a otvorenosťou k svetu, stálosťou a inovačnou silou. V priebehu našej viac ako storočnej histórie, ktorá je formovaná neustálym rozvojom, plynulými investíciami a rozhodnutiami zameranými na budúcnosť, vyrástol Craemer na úspešnú, medzinárodne aktívnu skupinu.

Craemer ručí za kvalitu - po celom svete

Dnes sa skupina ako špecialista na tvárnenie kovov, spracovanie plastov a výrobu nástrojov teší celosvetovému uznaniu. Naše meno, naše značky a produkty sú najvyššej kvality. S naším sídlom vo východowestfálskom mestečku Herzobrock-Clarholz, našimi ďalšími výrobnými miestami vo Veľkej Británii a na Slovensku a našou celosvetovou predajnou sieťou, sme v medzinárodnom postavení a najlepšie pripravení na výzvy globalizácie a vzrastajúcej sa Európy. Pritom zostávame pevne zakorenení vo východnom Westfálsku.

Neustály rozvoj z vlastných síl

Ako rodinne vedený stredný podnik s profitabilnými obchodnými poliami pôsobnosti a neustálym rozvojom, s vysoko kvalifikovanými odbornými silami, existujúcim sociálnym partnerstvom a sofistikovanou podnikovou kultúrou naďalej dôverujeme vlastnej výkonnosti. Aj v budúcnosti sa spoliehame na zodpovedné jednanie našich odborníkov a vedúcich pracovníkov, našich kolegýň a kolegov - a tým na ľudí, ktorí tvoria náš úspech. Po začlenení mladších rodinných príslušníkmi rodiny Brandenburg do podniku je zaistená piata generačná výmena. Tak kráčame s hrdosťou a radosťou zo spoločného úspechu, odvahy k novým ideám, vysokej technickej kompetencii, vysokohodnotných produktov a služieb sebavedome do budúcnosti.

Za spoločníkov Craemer Holding GmbH

Sebastian P. Brandenburg Christoph J. Brandenburg
  
Dr. Achim Brandenburg