2007

    Uvedenie do prevádzky nového automatizovaného lisovacieho závodu „Craemer Slovakia, s.r.o.“.