1958

    Začiatok spracovávania plastov ako ďalšia oblasť podnikania.