50-te roky 20. storočia

    Vývoj k najvýznamnejším dodávateľom poľnohospodárskych strojov.