1928

    Zriadenie valcovne na novom firemnom pozemku na kraji mesta Herzebrock.