1912

    Založenie "Lisovacích, raziacich a kováčskych závodov GmbH" v Herzebrocku, Ostwestfalen, na spracovanie kovov p. Paulom Craemerom.