Základ pre produkty vhodné do budúnosti

V tesnej spolupráci s oddelením vývoja a vlastnou výrobou nástrojov  konštruuje Craemer v jeho sídle nástroje na výrobu produktov z kovov a plastov, ktoré čelia najvyšším požiadavkám. Odborníci v oddelení konštrukcie majú na to s ich desaťročia dlhými skúsenosťami a ich fundovaným know-how ideálne predpoklady. Pri konštrukcii nástrojov zohľadňujú priania a požiadavky zákazníka, zadanie výrobku, realizovateľnosť a možnosti výroby. Pritom spolupracujú tesne s Craemer oddelením kvality.

Nasadenie moderných technológií

Konštrukcia nástrojov  sa realizuje na moderných CAD-/CAM- pracovných miestach, napríklad s CATIA. Podľa potreby ponúkajú simulácie ťahania na základe Autoform-systému možnosť, zobraziť tvárniaci proces už vopred počítačom, analýzy realizovateľnosti alebo simulácie zaťaženia a doby plnenia zaisťujú nasledujúce procesy vo výrobe nástrojov a samotnej výrobe. Konštrukcia zhotoví podklady pre koncepciu nástroja, pre výrobu prvej vzorky a prototypu alebo výrobu sériových dielov.

Inovácia znamená spôsobilosť do budúcnosti

Či pri konštrukcii nástrojov pre náročné kovové diely v úzkom odsúhlasení so zákazníkom alebo pri vstrekovacích formách pre vlastný plastový program: Craemer konštruuje precízne, inovačne a pre budúcnosť.

CAD-model spodnej časti sedadla:
Do výskumu a vývoja nástrojov pre výrobu automobilových dielov zasahuje desaťročia dlhodobá skúsenosť odborníkov skupiny Craemer.