Medzinárodne zameraný - regionálne zakorenený

Skupina Craemer je medzinárodne aktívna so štyrmi európskymi výrobnými závodmi, celosvetovou sieťou vlastných obchodných kancelárií a obchodných partnerov.


Európska sieť

Skupina Craemer je medzinárodne aktívna so štyrmi európskymi výrobnými závodmi, celosvetovou sieťou vlastných obchodných kancelárií a obchodných partnerov. Pritom ostáva s jej centrálnym sídlom vo Východowestfálsku pevne zviazaná: v závode Paul Craemer GmbH v Herzebrock-Clarholz sú popri výrobných oblastiach, tvárnenie kovov a spracovanie plastov spojené aj: výskum a vývoj, konštrukcia ako aj vlastná výroba nástrojov.

Kontinuálna expanzia

Od polovice 90-tych rokov Craemer dôsledne rozširuje podnikateľský angažmán v Európe a otvára tak na strane svojich zákazníkov a partnerov nový trh. Od roku 1997 beží na Slovensku produkcia v novom závode na formovanie kovov. Po niekoľkoročnej spolupráci s dvomi predajnými spoločnosťami vo Veľkej Británii nasleduje v roku 2006 otvorenie anglického závodu na vstrekovanie plastov. Od roku 2009 je podnikateľská skupina zastúpená vlastnou obchodnou spoločnosťou na predaj vlastného plastového programu vo Francúzsku a v roku 2014 otvára zastúpenie v Poľsku. V roku 2015 preberá Craemer už etablovaný, nemecký kovospracujúci podnik v sauerlandskom Attendorne (Kraj Olpe). V roku 2018 vzniká zastúpenie v Spojených arabských emirátoch a samostatná obchodná spoločnosť v USA – obe na podporu predaja plastových výrobkov firmy Craemer.

Otvorený svetu a pokrokový

Európske výrobné závody a medzinárodná sieť predajcov stoja pri Craemeri pre blízkosť k zákazníkom, výkonnostnú silu a konkurencieschopnosť produktov. Tvoria solídnu bázu pre budúce zadávanie úloh a ďalšie globálne výzvy.