Medzinárodne zameraný - regionálne zakorenený

Skupina Craemer je dnes s piatimi európskymi závodmi, sieťou obchodných partnerov a celosvetovými stálymi zákazníkmi, medzinárodne aktívna.


Európska sieť

Skupina Craemer je dnes s piatimi európskymi závodmi, so sieťou zmluvných predajcov a celosvetovými stálymi zákazníkmi, medzinárodne aktívna. Pritom ostáva s jej centrálnym sídlom vo Východowestfálsku pevne zviazaná: v závode Paul Craemer GmbH v Herzebrock-Clarholz sú popri výrobných oblastiach, tvárnenie kovov a spracovanie plastov spojené aj: výskum a vývoj, konštrukcia ako aj vlastná výroba nástrojov.

Kontinuálna expanzia

Od polovice 90-tych rokov Craemer dôsledne rozširuje podnikateľský angažmán v Európe a otvára tak na strane svojich zákazníkov a partnerov nový trh. Od roku 1997 beží na Slovensku produkcia v novom závode na formovanie kovov. Po niekoľkoročnej spolupráci s dvomi predajnými spoločnosťami vo Veľkej Británii nasleduje v roku 2006 otvorenie anglického závodu na vstrekovanie plastov. Nástroje na formovanie kovov a plastové formy vznikajú pre všetky závody v nástrojárni v Herzebrocku. Od roku 2009 je podnikateľská skupina zastúpená vlastnou obchodnou spoločnosťou vo Francúzsku. V roku 2015 preberá Craemer už etablovaný, nemecký kovospracujúci podnik s sauerlandskom Attendorne (Kraj Olpe).

Otvorený svetu a pokrokový

Európske výrobné závody a medzinárodná sieť predajcov stoja pri Craemeri pre blízkosť k zákazníkom, výkonnostnú silu a konkurencieschopnosť produktov. Tvoria solídnu bázu pre budúce zadávanie úloh a ďalšie globálne výzvy.