Plastové palety & Skladové a prepravné kontajnery

Nemecko

Paul Craemer GmbH
Tel.: +49 5245 43-136

Veľká Británia

Craemer UK Ltd
Tel.: +44 1952 6078-00

Francúzsko

Craemer France Sarl
Tel.: +33 1 55 86 10 65
 

Kliko kontajnery na odpad

Nemecko

Paul Craemer GmbH
Tel.: +49 5245 43-417

Veľká Británia

Craemer UK Ltd
Tel.: +44 1952 6078-00

Francúzsko

Craemer France SarlTel.: +33 1 55 86 10 65  

Kovové výlisky

Nemecko

Paul Craemer GmbH
Tel.: +49 5245 43-0

Slovensko

Craemer Slovakia, s.r.o.
+421 44 54759-12

Môžete nás kontaktovať aj prostredníctvom nášho e-mailu: info(at)craemer.com