ESD Electro Static Discharge

Bezpieczna ochrona przed elektrostatycznym rozładowaniem: palety Craemer ESD

Należy korzystać z materiałów przewodzących elektryczność do transportu elektrostatycznie zagrożonych elementów obiektu. Elektryczność statyczna lub pola elektryczne mogą ze sobą nieść naładowanie elektryczne. Następujące rozładowanie (ang.: electrostatic discharge; w skrócie: ESD) może wywołać krótki wysoki impuls napięcia elektrycznego i uszkodzić słabsze elementy obiektu.

Rozwiązanie stanowią tzw. produkty ESD oraz palety ESD firmy Craemer:

  • powolne wyrównanie ładunku dzięki dodaniu zmodyfikowanych tworzyw sztucznych
  • optymalne zastosowanie do skrzyń przewodzących oraz odprowadzających ładunek elektryczny
  • w typowym formacie handlowym europalet oraz palet przemysłowych